Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2240/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202839 văn bản

1

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019

2240/QD-UBND,Quyết định 2240 2018,Tỉnh Trà Vinh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 07 tháng 11 năm 2018 QUYẾT

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

2

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2017 về Danh sách mã định danh đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2240/QD-UBND,Quyết định 2240 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

3

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh do tỉnh Trà Vinh ban hành

2240/QD-UBND,Quyết định 2240 2016,Tỉnh Trà Vinh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

4

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường và thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2240/QD-UBND,Quyết định 2240,Tỉnh Nam Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Nam Định, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

5

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung kết hợp bố trí một số cơ quan nhà nước, trường học xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

2240/QD-UBND,Quyết định 2240 2016,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Bình Phước, ngày

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

6

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bến Tre

2240/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

7

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030

2240/QD-UBND,Quyết định 2240 2013,Tỉnh Bắc Kạn,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

8

Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2240/QD-UBND,Quyết định 2240,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 30

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

9

Kế hoạch 2240/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Bến Tre ban hành

2240/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/KH-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 05 năm 2019 KẾ

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

10

Quyết định 2240/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hứa Sóc Nghĩa do Chủ tịch nước ban hành

2240/QD-CTN,Quyết định 2240 2018,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

11

Quyết định 2240/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2240/QĐ-CTUBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên) Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

12

Quyết định 2240/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2240/2009/QD-UBND,Quyết định 2240 2009,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chuyển giao chứng thực,Chứng thực hợp đồng,Chứng thực giao dịch,Tổ chức hành nghề công chứng,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

13

Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL năm 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định 19/2007/-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

2240/QD-BVHTTDL,Quyết định 2240 2015,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc, Danh mục văn bản hết hiệu lực,Danh mục văn bản,Đính chính Danh mục văn bản,Bộ máy hành chính BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

14

Quyết định 2240/QĐ-KTNN năm 2014 sửa đổi Quyết định 971/-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia

2240/QD-KTNN,Quyết định 2240 2014,Kiểm toán Nhà nước,Sửa đổi quyết định,Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia ,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240 /

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

15

Quyết định 2240/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố cảng biển tạm thời Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2240/QD-BGTVT,Quyết định 2240 2011,Bộ Giao thông vận tải,Công bố cảng biển,Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

16

Quyết định 2240/QĐ-TCT năm 2010 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2240/QD-TCT,Quyết định 2240 2010,Tổng cục Thuế,Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ,Nghiệp vụ thuế,Quy chế đào tạo,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2240/QĐ

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

17

Quyết định 2240/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 hợp nhất Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Thuỷ sản và Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành

2240/QD-BNN-TCCB,Quyết định 2240 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vụ Tổ chức cán bộ,Bộ Thủy sản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 2240/QĐ

Ban hành: 07/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

18

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng quy định Quyết định 1788/QĐ-UBND chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài nội dung bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác của Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 4/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 19/10/2015; Quyết định số 1092/QĐ-UBND

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

19

Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung xe ôtô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 1788/QĐ-UBND về quy định chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

bị dạy nghề Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài nội dung bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác của Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

20

Thông tư liên tịch 2240-TT/LB năm 1991 về việc cho thuê nhà, thuê lao động đối với đoàn Ngoại giao do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

2240-TT/LB,Thông tư liên tịch 2240-TT 1991,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Ngoại giao,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng,Cho thuê nhà,Đoàn Ngoại giao,Thuê lao động,Lao động - Tiền lương,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NGOẠI GIAO-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG ********

Ban hành: 06/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90