Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2239/TB-STP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38356 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2239/QD-TTg,Quyết định 2239 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 2030,Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp,Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

2

Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2239/QD-TTg,Quyết định 2239 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt,Thành lập Hội đồng thẩm định mạng lưới đường sắt,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch đường sắt,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

3

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2020,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính lĩnh vực công thương ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính Công Thương Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

4

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bãi bỏ quy hoạch hàng hóa theo Luật Quy hoạch,Bãi bỏ quy hoạch sản phẩm theo Luật Quy hoạch,Bãi bỏ quy hoạch dịch vụ theo Luật Quy hoạch,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

5

Kế hoạch 2239/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2239/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/KH-UBND Kon Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

6

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

2239/QD-BTTTT,Quyết định 2239 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

7

Quyết định 2239/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tuan, Ming-Hsin do Chủ tịch nước ban hành

2239/QD-CTN,Quyết định 2239 2018,Chủ tịch nước,Trở lại quốc tịch,Trở lại quốc tịch Việt Nam,Cho trở lại quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

8

Quyết định 2239/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

2239/QD-BTC,Quyết định 2239 2018,Bộ Tài chính,Cung cấp thông tin,Quy chế cung cấp thông tin,Trao đổi cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

9

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2239/QD-BTTTT,Quyết định 2239 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Vụ Pháp chế,Chức năng quyền hạn của Vụ Pháp chế ,Nhiệm vụ quyền hạn Vụ Pháp chế ,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

10

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 đến năm 2025

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2017,Tỉnh Cao Bằng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

11

Công điện 2239/CĐ-TTg năm 2016 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2239/CD-TTg,Công điện 2239 2016,Thủ tướng Chính phủ,Tết dương lịch,An toàn giao thông Tết,Tết Nguyên đán,An toàn giao thông,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

12

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2016,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

13

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2016 về Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì cây xanh đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

14

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 1355/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2015,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

15

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 18/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

16

Quy chế phối hợp 412/QCPH-STP-SYT năm 2015 trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho người nhiễm HIV ở Hải Phòng

412/QCPH-STP-SYT,Quy chế 412 2015,Thành phố Hải Phòng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ TƯ PHÁP - SỞ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 412/QCPH-STP

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

17

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch tuyển dụng công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2239/QD-UBND,Quyết định 2239 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch tuyển dụng công chức ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2239

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

18

Quyết định 250/QĐ-STP năm 2009 bổ sung Quyết định 05/QĐ-STP về danh mục và biểu mẫu hồ sơ hành chính trong công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ ban hành

250/QD-STP,Quyết định 250 2009,Thành phố Cần Thơ,Biểu mẫu hồ sơ hành chính ,Danh mục hồ sơ hành chính ,Công tác hộ tịch,Công tác quốc tịch,Công tác lý lịch tư pháp ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UBND TP. CẦN THƠ SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

19

Quyết định 2239/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh

2239/2012/QD-UBND,Quyết định 2239 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức ,Chính sách thu hút nhân tài,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

20

Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

2239/QD-UBND,Quyết định 2239,Tỉnh Bến Tre UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2239/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 11 năm 2008 QUYẾT

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71