Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 223/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 146098 văn bản

81

Quyết định 223/1998/QĐ-BNN/TCCB sáp nhập Ban quản lý dự án thuỷ lợi 417 vào Ban quản lý dự án thuỷ lợi 416 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

223/1998/QD-BNN/TCCB,Quyết định 223 1998,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sáp nhập,Ban quản lý dự án thủy lợi 417,Ban quản lý dự án thủy lợi 416,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

82

Thông tư 223/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

223/2012/TT-BTC,Thông tư 223 2012,Bộ Tài chính,Phí lệ phí,Bảo vệ Kiểm dịch thực vật,Bảo vệ thực vật,Phí bảo vệ kiểm dịch thực vật ,Phí kiểm dịch thực vật 2013,Chế độ thu nộp phí lệ phí,Phí bảo vệ thực vật 2013,Lệ phí bảo vệ thực vật,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

83

Thông báo số 223/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về Asean 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tế của Việt Nam. 2. Do Quyết định thành lập UBQG về ASEAN 2010 (Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của UBQG và các thành viên nên không cần thiết phải xây dựng Quy chế làm việc riêng nữa. UBQG làm việc theo quy định của Quyết định nêu trên

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

84

Thông báo số 223/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, tại hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

223/TB-VPCP,Thông báo 223 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 223/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

87

Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

964/QD-TTg,Quyết định 964 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

88

Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

955/QD-TTg,Quyết định 955 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia,Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

89

Quyết định 952/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

952/QD-TTg,Quyết định 952 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch Hậu Giang 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050 Hậu Giang,Hậu Giang lập Quy hoạch giai đoạn 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

90

Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

924/QD-TTg,Quyết định 924 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Công ước La Hay 1970 thu thập chứng cứ,Thu thập chứng cứ ở nước ngoài lĩnh vực dân sự,Thu thập chứng cứ ở nước ngoài lĩnh vực thương mại,Thương mại,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

91

Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

922/QD-TTg,Quyết định 922 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định dự trữ quốc gia,Quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia,Hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 2030,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

92

Quyết định 915/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

915/QD-TTg,Quyết định 915 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Đắk Lắk 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

93

Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021­2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

916/QD-TTg,Quyết định 916 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre 2021 2030,Lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

94

Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

923/QD-TTg,Quyết định 923 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ứng dụng công nghệ quản lý giao thông,Ứng dụng công nghệ điều hành giao thông,Ứng dụng công nghệ tập trung đường bộ,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

95

Quyết định 907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

907/QD-TTg,Quyết định 907 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ lập quy hoạch Bắc Kạn 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch Bắc Kạn tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

96

Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

908/QD-TTg,Quyết định 908 2020,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn,Danh mục doanh nghiệp vốn nhà nước thoái vốn,Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thoái vốn,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

97

Quyết định 897/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

897/QD-TTg,Quyết định 897 2020,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Phê duyệt mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2021 2030,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

98

Quyết định 896/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

896/QD-TTg,Quyết định 896 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiện đại hóa quản lý tài nguyên môi trường biển,Quản lý tài nguyên môi trường biển hải đảo,Tăng cường hiện đại hoá quản lý tài nguyên biển,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

99

Quyết định 893/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

893/QD-TTg,Quyết định 893 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu công viên chức,Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ,Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

100

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

889/QD-TTg,Quyết định 889 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hành động quốc gia sản xuất,Chương trình quốc gia tiêu dùng bền vững,Chương trình tiêu dùng bền vững 2021 2030,Phê duyệt Chương trình sản xuất 2021 2030,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63