Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 223/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 145795 văn bản

21

Quyết định 223/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

223/QD-CTN,Quyết định 223 2016,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,cho thôi quốc tịch 2015,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2015,cho thôi quốc tịch VN,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

22

Quyết định 223/2006/QĐ-TTg về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

223/2006/QD-TTg,Quyết định 223 2006,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư mua sắm sản phẩm CNTT,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 223/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

23

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

223/QD-UBND,Quyết định 223 2015,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 11/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

24

Quyết định 223/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Dệt Việt Thắng thuộc Tổng công ty Dệt – May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

223/2005/QD-TTg,Quyết định 223 2005,Thủ tướng Chính phủ,Công ty Dệt Việt Thắng,Tổng công ty Dệt May Việt Nam,Công ty TNHHNN 1 thành viên,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 223/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 15/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

25

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

223/QD-UBND,Quyết định 223 2015,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

26

Quyết định 223/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

223/QD-CTN,Quyết định 223 2014,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2014

27

Quyết định 223/2003/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

223/2003/QD-TTg,Quyết định 223 2003,Thủ tướng Chính phủ,Nhà máy sản xuất bột giấy Thanh Hóa,Dự án vùng nguyên liệu,Vùng nguyên liệu,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 223/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp tỉnh Tuyên Quang

223/QD-UBND,Quyết định 223,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

29

Quyết định 223/QĐ-BNN-BVTV năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

223/QD-BNN-BVTV,Quyết định 223 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính 2016,Thủ tục hành chính mới,Thủ tục hành chính Bộ Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính Bộ Nông nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

30

Quyết định 223/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính đựợc bổ sung thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

223/QD-CT,Quyết định 223 2013,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục hành chính,Bổ sung thủ tục hành chính,Lĩnh vực dân tộc ,Thủ tục hành chính UBND cấp huyện ,Thủ tục hành chính Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

31

Quyết định 223/QĐ-BTNMT năm 2012 phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

223/QD-BTNMT,Quyết định 223 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam ,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 223/QĐ

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

32

Quyết định 223/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

223/QD-BCT,Quyết định 223 2012,Bộ Công thương,Trong nước đã sản xuất được,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 223/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2012

33

Quyết định 223/1999/QĐ-TTg về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

223/1999/QD-TTg,Quyết định 223 1999,Thủ tướng Chính phủ,Thuế giá trị gia tăng,Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 07/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

34

Quyết định 223/QĐ-BYT năm 2011 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

223/QD-BYT,Quyết định 223 2011,Bộ Y tế,Doanh nghiệp nước ngoài,Nguyên liệu làm thuốc,Cấp giấy phép hoạt động về thuốc ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-BYT Hà

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

35

Quyết định 223/2014/QĐ-UBND điều chỉnh miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 2269/2013/-UBND

223/2014/QD-UBND,Quyết định 223 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

36

Quyết định 223/QĐ-TA-TĐKT năm 2013 về Quy chế thi tuyển danh hiệu "Thẩm phán giỏi" và xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiểu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" trong ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

223/QD-TA-TDKT,Quyết định 223 2013,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 223/QĐ-TA-TĐKT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

37

Quyết định 223/2013/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

223/2013/QD-UBND,Quyết định 223 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/2013/QĐ

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

38

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2010 về phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Bắc Ninh ban hành

223/QD-UBND,Quyết định 223,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 03/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

39

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí điều chỉnh “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020”

223/QD-UBND,Quyết định 223,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

40

Quyết định 223/QĐ-CNTT năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin ban hành

223/QD-CNTT,Quyết định 223 2009,Cục Công nghệ thông tin,Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90