Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2218/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141736 văn bản

1

Quyết định 2218/QĐ-TTg năm 2016 về thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 2218/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

2

Quyết định 2218/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 2218/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

3

Quyết định 2218/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2218/QD-TTg,Quyết định 2218 2009,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt kế hoạch,Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn,Năm 2010,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2218/QĐ-TTg

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

4

Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

2218/QD-BTNMT,Quyết định 2218 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chính sách khen thưởng,Cơ chế khen thưởng ,Chế độ khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

5

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đền năm 2030

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2018,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Sơn La, ngày 11 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

6

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thu thập thông tin cung - cầu lao động giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

7

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

2218/QD-UBND,Quyết định 2218,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

8

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển - hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

9

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại khu Thị Chính, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

2218/QD-UBND,Quyết định 2218,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

10

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

11

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2016 công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn trên địa bàn thành phố Hà Nội

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2016,Thành phố Hà Nội,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Công bố bộ thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

12

Quyết định 2218/2017/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Điều 6 “Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” kèm theo Quyết định 204/2015/-UBND

2218/2017/QD-UBND,Quyết định 2218 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/2017/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

13

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành Thuỷ lợi tỉnh Sơn La

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2014,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

14

Quyết định 2218/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2218/QD-CTN,Quyết định 2218,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,cho thôi quốc tịch 2013,cho thôi quốc tịch VN 2013,cho thôi quốc tịch VN,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

15

Quyết định 2218/QĐ-BTC năm 2013 đính chính Thông tư 93/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2218/QD-BTC,Quyết định 2218 2013,Bộ Tài chính,chế độ tài chính ngân hàng HTX 2013,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

16

Quyết định 2218/QĐ-UBND Phương án phòng tránh lũ lụt cho vùng hạ lưu đập thủy điện Vĩnh Sơn tỉnh Bình Định năm 2013

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2013,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Bình Định, ngày 14

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

17

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Đề án chỉnh lý và số hóa mẫu tài liệu lưu trữ giai đoạn 2011- 2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2218/QD-UBND,Quyết định 2218,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2218/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 10 năm

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

18

Quyết định 2218/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2218/QD-BKHCN,Quyết định 2218 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Sữa bột nguyên chất tan nhanh ,Sữa bột gầy,Sữa bột và sản phẩm sữa bột BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

19

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2010 điều chỉnh quy trình chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh,Quy trình chuyển đổi,Công ty nhà nước,Công ty TNHH một thành viên,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

20

Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

2218/QD-UBND,Quyết định 2218 2009,Tỉnh Bình Phước,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Công Thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2218/QĐ

Ban hành: 10/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224