Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2215/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 125542 văn bản

1

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Công bố thủ tục hành chính Vũng Tàu,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

2

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thanh Hóa,Công bố Đơn giá nhân công xây dựng 2020,Thanh Hóa công bố Đơn giá nhân công xây dựng,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

3

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

4

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2019,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 17 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 17/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

5

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện do tỉnh Sơn La ban hành

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2019,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

6

Kế hoạch 2215/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2019-2025” do tỉnh Điện Biên ban hành

2215/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/KH-UBND Điện Biên, ngày 29 tháng 07 năm 2019 KẾ

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

7

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2018,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

8

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 10 năm

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

9

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

10

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

11

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

12

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 02 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

13

Kế hoạch 2215/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Bắc Giang ban hành

2215/KH-UBND,Tỉnh Bắc Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/KH-UBND Bắc Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

14

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Phụ lục đánh giá, chấm điểm và xếp loại chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định 1692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2016,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

15

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

16

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2016,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

17

Quyết định 2215/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2016,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 08

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

18

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2015 công bố bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2015,Tỉnh Phú Thọ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2015

19

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2014,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

20

Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Liên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng

2215/QD-UBND,Quyết định 2215 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2215/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29