Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 220/QĐ-CA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 221785 văn bản

101

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2016/TT-CA,Thông tư 01 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức Tòa chuyên trách,Thẩm phán chuyên trách ,Thẩm quyền Tòa chuyên trách,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

102

Thông báo 220/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ nhuộm 6 do Tổng cục Hải quan ban hành

220/TB-TCHQ,Thông báo 220 2016,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Chất trợ nhuộm,Xuất nhập khẩu chất trợ nhuộm,Kẽm formaldehyt sulphoxylat,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

103

Quyết định 220/2002/QĐ-TTg về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/2002/QD-TTg,Quyết định 220 2002,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cấp tỉnh lộ,Ngân hàng Phát triển Châu á,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2002

Ban hành: 26/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

104

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Thành phố Hà Nội ban hành

Số: 220/KH-UBND Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 ngày 19/6/2015; Quyết định số 1910/-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

105

Thông tư 01/2015/TT-CA quy định về Quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2015/TT-CA,Thông tư 01 2015,Tòa án nhân dân tối cao,Quy chế làm việc tổ thẩm phán,Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/TT-CA

Ban hành: 08/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

106

Thông báo 220/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 7 do Văn phòng Chính phủ ban hành

220/TB-VPCP,Thông báo 220 2015,Văn phòng Chính phủ,Hình thức đối tác công tư ,Kết luận phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

107

Chỉ thị 04/2015/CT-CA thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền xét xử theo Nghị quyết 81/2014/QH13, Nghị quyết 956/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH13 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/2015/CT-CA,Chỉ thị 04 2015,Tòa án nhân dân tối cao,Thẩm quyền xét xử,Thẩm quyền xét xử tranh chấp,Chuyển giao thẩm quyền,Chuyển giao thẩm quyền xét xử,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

108

Thông báo 220/TB-BTC năm 2015 về công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

220/TB-BTC,Thông báo 220 2015,Bộ Tài chính,Thẩm định viên về giá ,Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá ,Thẩm định giá,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

109

Chỉ thị 04/2014/CT-CA về triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/2014/CT-CA,Chỉ thị 04 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/CT-CA Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2015

110

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2014 về phát triển thể thao thành tích cao Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

220/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển thể thao,Phát triển thể thao đến năm 2020 ,Đề án Phát triển thể thao,Phát triển thể thao Hà Nội,Kế hoạch phát triển thể thao,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

111

Chương trình 220/CTrPH-UBND-UBMTTQ năm 2017 về phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

220/CTrPH-UBND-UBMTTQ,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

112

Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2014/TT-CA,Thông tư 01 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Nội quy phiên tòa ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-CA Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

113

Thông tư 220/2016/TT-BQP quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

220/2016/TT-BQP,Thông tư 220 2016,Bộ Quốc phòng,Thực hiện nghĩa vụ quân sự ,Nghĩa vụ quân sự,Hạ sĩ quan binh sĩ công chức ,Chuyên môn kỹ thuật,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

114

Quyết định 220-BYT/QĐ năm 1993 về nhiệm vụ kỹ thuật trong công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình tại các tuyến y tế địa phương do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

220-BYT/QD,Quyết định 220-BYT 1993,Bộ Y tế,Kế hoạch hóa gia đình,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 220-BYT/QĐ NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1993

Ban hành: 22/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

115

Quyết định 220/1998/QĐ-TTg chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty đá quý và Vàng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/1998/QD-TTg,Quyết định 220 1998,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty đá quý vàng Việt Nam,Chuyển đổi mô hình hoạt động,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1998 QUYẾT

Ban hành: 13/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

116

Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

220/2016/TT-BTC,Thông tư 220 2016,Bộ Tài chính,Mức thu chế độ thu nộp,Thu quản lý sử dụng phí ,Hành nghề luật sư,Lệ phí hoạt động hành nghề luật sư ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

117

Chỉ thị 01/2014/CT-CA triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2014 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2014/CT-CA,Chỉ thị 01 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Nhiệm vụ trọng tâm,Nhiệm vụ trọng tâm công tác,Tòa án,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

118

Chỉ thị 02/2014/CT-CA về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2014/CT-CA,Chỉ thị 02 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Tòa án nhân dân tối cao,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

119

Quyết định 220/QĐ-NH năm 1991 cho phép Ngân hàng thương mại quốc doanh phát hành Kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

220/NH-QD,Quyết định 220 1991,Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng thương mại quốc doanh,Kỳ phiếu Ngân hàng,Phát hành Kỳ phiếu Ngân hàng,Phát hành Kỳ phiếu có mục đích ,Cho Ngân hàng phát hành Kỳ phiếu,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

120

Thông báo 220/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị Định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

220/TB-VPCP,Thông báo 220 2013,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Hội nghị Định hướng đổi mới,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 220

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123