Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 220/QĐ-CA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 221567 văn bản

41

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng di tích cấp tỉnh Tuyên Quang

220/QD-UBND,Quyết định 220 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

42

Quyết định 220/QĐ-BTTTT năm 2013 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

220/QD-BTTTT,Quyết định 220 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng đo kiểm,Thừa nhận phòng đo kiểm,Phòng đo kiểm hợp chuẩn ,Phòng đo kiểm viễn thông,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

43

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2013 công bố 49 nội dung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Mau

220/QD-UBND,Quyết định 220 2013,Tỉnh Mau,Thủ tục hành chính Mau,Thủ tục hành chính Mau 2013,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 220/QĐ

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

44

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 167/-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

220/QD-UBND,Quyết định 220 2011,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/QĐ

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

45

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2011 công bố việc áp dụng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi lệ phí đăng ký hộ tịch và miễn phí xây dựng đối với thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

220/QD-UBND,Quyết định 220 2011,Tỉnh Điện Biên,Lệ phí đăng ký hộ tịch,Miễn phí xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

46

Quyết định 220/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và tra cứu, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do tỉnh Bắc Giang ban hành

220/2014/QD-UBND,Quyết định 220 2014,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/2014/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

47

Quyết định 220/QĐ-BTC năm 2010 công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

220/QD-BTC,Quyết định 220 2010,Bộ Tài chính,Mức hỗ trợ,Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu,Ngân sách Trung ương,Chương trình xây dựng thí điểm,Mô hình nông thôn mới,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

48

Quyết định 220-QĐ/TW năm 2009 ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành

220-QD/TW,Quyết định 220-QD 2009,Bộ Chính trị,Quy chế bầu cử trong Đảng ,Bộ máy hành chính BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 220-QĐ/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

49

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/QD-TTg,Quyết định 220 2009,Thủ tướng Chính phủ,Khu kinh tế Vân Đồn,Phê duyệt quy hoạch,Giai đoạn 2009 - 2020,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 220/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 18/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

50

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2009 quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua do tỉnh Bình Phước ban hành

220/QD-UBND,Quyết định 220 2009,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 220/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 23/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

51

Quyết định 220/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt điều chỉnh nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

220/QD-BNN-KHCN,Quyết định 220 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ,Điều chỉnh nội dung đề tài nghiên cứu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

52

Quyết định 220/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/QD-TTg,Quyết định 220 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Bạc Liêu,Nhiệm kỳ 2004 2009,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 220/QĐ

Ban hành: 22/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

53

Quyết định 220/QĐ-UBND năm 2007 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 của huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

220/QD-UBND,Quyết định 220 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất năm 2010 ,Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc ,Huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Ninh Thuận,Quy hoạch sử dụng đất Ninh Thuận ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 27/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

54

Nghị quyết 220/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

220/NQ-HDND,Nghị quyết 220 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân Lâm Đồng,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

55

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

220/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nước sạch,Quy chuẩn chất lượng nước sạch dùng sinh hoạt,Quy chuẩn chất lượng nước sạch Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

56

Nghị quyết 220/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh dự án Nhà nước thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

30.855 DNL 1564 -UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Vốn góp 70%, vốn vay 30% 520.083 Năm 2020 2 Dự án xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Mường La TT Ít Ong, xã Mường Chùm, xã Tạ Bú 22.700

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

57

Chỉ thị 05/2020/CT-CA về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

05/2020/CT-CA,Chỉ thị 05 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Tăng cường kỷ cương công vụ trong Tòa án,Tăng cường kỷ luật công vụ trong Tòa án,Kỷ cương kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

58

Nghị quyết 220/NQ-HĐND về thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

220/NQ-HDND,Nghị quyết 220 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Hà Tĩnh,Dự án phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Hà Tĩnh,Dự án phải bổ sung quy hoạch sử dụng đất Hà Tĩnh,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

59

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2020 thực hiện chế độ, chính sách tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao do tỉnh Nghệ An ban hành

220/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Chế độ chính sách tiền lương trong doanh nghiệp,Chính sách tiền lương hài hòa lợi ích người lao động,Chính sách tiền lương bảo đảm lợi ích người sử dụng lao động,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

60

Chỉ thị 02/2020/CT-CA về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân

02/2020/CT-CA,Chỉ thị 02 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Phòng chống dịch bệnh,Vi rút Corona ,Tòa án nhân dân,Thủ tục Tố tụng,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123