Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 220/QĐ-CA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 221908 văn bản

181

Quyết định 1305/-UBND năm 2013 điều chỉnh phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 220kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long thuộc địa bàn huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 220kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long thuộc địa bàn các huyện, thị xã: Bình Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia Mập đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1516/-UBND ngày 01/07/2011, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh Mục VI của Phương án tổng thể ban hành kèm theo Quyết định số 1516/-UBND ngày

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

182

Quyết định 03/2010/-UBND sửa đổi Quyết định 220/2008/QĐ-UBND về thu phí cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THU PHÍ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 220/2008/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2008 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2010

183

Quyết định 3616/-UBND năm 2009 sửa đổi Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua kèm theo Quyết định 220/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG THI ĐUA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 220/QĐ-UBND NGÀY 23/01/2009 CỦA UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

184

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TDTT-CA quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi Việt Nam và thanh lý, tiêu huỷ các loại vũ khí thể thao do Uỷ ban thể dục thể thao - Bộ Công an ban hành

09/1998/TTLT-TDTT-CA,Thông tư liên tịch 09 1998,Bộ Công An,Uỷ ban Thể dục Thể thao,Quản lý sử dụng,Bảo quản,Sửa chữa,Vận chuyển,Tiêu hủy vũ khí thể thao,Thanh lý vũ khí thể thao,Vũ khí thể thao,Mang vũ khí thể thao vào Việt Nam,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN-UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ********

Ban hành: 26/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

185

Quyết định 24/2017/-UBND về Quy chế quản lý cảng , bến và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

số:24/2017/-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định việc quản lý cảng , bến và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu do nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân có liên

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

186

Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-CA-QP hướng dẫn về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

03/1998/TTLT-CA-QP,Thông tư liên tịch 03 1998,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Phối hợp quản lý ,Công cụ hỗ trợ,Vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

187

Quyết định 220-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện tân thạnh thuộc tỉnh long an do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

220-HDBT,Quyết định 220-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Tân Thạnh,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 15/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

188

Quyết định 07/2020/-UBND năm 2020 quy định về phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Mau

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Mau,Xử lý dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá Cà Mau,Khai thác dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá Cà Mau,Dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá Cà Mau,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

189

Quyết định 220-CT năm 1984 về việc cho cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác của ta tại Lào và Campuchia được về nước nghỉ phép giữa nhiệm kỳ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

220-CT,Quyết định 220-CT 1984,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Cán bộ công nhân viên,Cán bộ đại sứ quán,Nhân viên đại sứ quán,Nghỉ phép,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220-CT Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/06/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

190

Quyết định 4573/-UBND năm 2019 về phê duyệt giá bán Koi tại Trung tâm Koi Nhật Bản – Bình Định do tỉnh Bình Định ban hành

Trần Châu; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, K13 (13b). KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Châu PHỤ LỤC 1 GIÁ BÁN KOI NHẬT BẢN THEO DÒNG (Nhập từ năm 2017 đến nay) (Kèm theo Quyết định số 4573/-UBND ngày 09/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

191

Quyết định 80/2016/-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng tại Cảng Quy Nhơn và Cảng Đề Gi do tỉnh Bình Định ban hành

Điều khoản thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và bãi bỏ, thay thế các Quyết định số 13/2016/-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng Cảng Quy Nhơn, Quyết định số 08/2016/-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí sử dụng Cảng Đề Gi, huyện

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

192

Quyết định 2210/-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Mau, tỉnh Mau đến năm 2025

2210/QD-UBND,Quyết định 2210 2016,Tỉnh Mau,Phê duyệt chương trình,Chương trình phát triển đô thị ,Phát triển đô thị,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

193

Quyết định 1994/-UBND năm 2008 phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dịch vụ - du lịch Mũi Nai, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/500, quy mô 117.220m2 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

--------- Số: 1994/-UBND Rạch Giá, ngày 20 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DỊCH VỤ - DU LỊCH MŨI NAI, THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG TỶ LỆ 1/500, QUY MÔ 117.220M2 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

194

Chỉ thị 220-CT năm 1982 về việc đẩy mạnh sản xuất, thu mua và quản lý muối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

220-CT,Chỉ thị 220-CT 1982,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220-CT Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1982 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT, THU MUA VÀ

Ban hành: 11/08/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

195

Quyết định 176/-UBND năm 2021 về phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Mau ban hành

176/QD-UBND,Quyết định 176 2021,Tỉnh Mau,Phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã Mau,Phân loại lại đơn vị hành chính Mau,Phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

196

Quyết định 22/2019/-UBND quy định về phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu và phát triển tàu theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

của tàu có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 06 mét trên địa bàn phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 1339/-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp thực hiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho Ủy ban

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2019

197

Quyết định 101/-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 tỉnh Mau

101/QD-UBND,Quyết định 101 2021,Tỉnh Mau,Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô tỉnh Mau,Phê duyệt Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô,Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

198

Quyết định 21/-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Mau năm 2019

21/QD-UBND,Quyết định 21 2021,Tỉnh Mau,Công bố công khai quyết toán ngân sách,Công khai quyết toán ngân sách tỉnh Mau,Công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

199

Quyết định 22/-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Mau năm 2021

22/QD-UBND,Quyết định 22 2021,Tỉnh Mau,Công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Mau,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Công bố số liệu dự toán ngân sách Mau 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

200

Quyết định 10/-UBND năm 2021 về Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Mau

10/QD-UBND,Quyết định 10 2021,Tỉnh Mau,Chương trình Khuyến nông tỉnh Mau,Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 2025,Chương trình Khuyến nông Mau 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178