Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27718 văn bản

1

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP Thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, trong thời gian qua các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

2

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

3

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công tác an ninh,Lực lượng an ninh hàng không,An ninh hàng không,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-TTg

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

4

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2018,Thủ tướng Chính phủ,An toàn hồ chứa nước ,Hồ chứa nước,Đảm bảo an toàn hồ chứa nước ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-TTg

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

5

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2017 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện cam kết, thỏa thuận quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT, THỎA THUẬN QUỐC TẾ Việt Nam đang tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ghi nhận tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các văn bản thỏa thuận được ký kết

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

6

Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016, Chính phủ đã

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

7

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ở Trung ương và địa phương,

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

8

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế - xã hội ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 08

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

9

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2013,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống mại dâm,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 10

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

10

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2012 điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 22/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 Trong những tháng đầu năm 2012, các Bộ ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng,

Ban hành: 05/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2012

11

Quyết định 22/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/QD-TTg,Quyết định 22 2022,Thủ tướng Chính phủ,Dự án cầu Ninh Cường Quốc lộ 37B,Đầu tư Dự án cầu Ninh Cường Quốc lộ 37B,Đầu tư Dự án sử dụng vốn ODA Hàn Quốc,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

12

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Thanh Hóa,Triển khai phòng chống dịch bệnh gia cầm Thanh Hóa,Đồng bộ biện pháp phòng chống dịch bệnh gia cầm Thanh Hóa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2021

13

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2021,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID19 Hà Nội,Biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh COVID 19 trong tình hình mới Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

14

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 do thành phố Hải Phòng ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2021,Thành phố Hải Phòng,Tổ chức dạy học an toàn ứng phó với COVID 19 Hải Phòng,Bảo đảm chương trình giáo dục ứng phó với COVID 19 Hải Phòng,Giáo dục đào tạo ứng phó với đại dịch COVID 19 Hải Phòng,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

15

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phòng chống dịch Covid19 tỉnh Thừa Thiên Huế,Biện pháp cấp bách phòng chống Covid19 Thừa Thiên Huế,Đẩy mạnh phòng chống dịch Covid19 tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

16

Chỉ thị 22/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2021,Tỉnh Sơn La,Giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Sơn La đầu năm 2022,Xuất khẩu bền vững tỉnh Sơn La đầu năm 2022,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

17

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật do tỉnh Nghệ An ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2021,Tỉnh Nghệ An,Pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật tỉnh Nghệ An,Giải pháp phòng chống bệnh Dại ở động vật tỉnh Nghệ An,Triển khai giải pháp phòng chống bệnh Dại tỉnh Nghệ An ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

18

Chỉ thị 22/CT-BTTTT năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

22/CT-BTTTT,Chỉ thị 22 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tăng cường phòng ngừa tội phạm trên mạng Internet,Phòng ngừa chống vi phạm pháp luật trên mạng Internet,Tăng cường phòng ngừa chống vi phạm pháp luật,Công nghệ thông tin,Trách nhiệm hình sự BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

19

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lịch sử do tỉnh Hưng Yên ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2020,Tỉnh Hưng Yên,Công tác lập hồ sơ tài liệu Hưng Yên,Công tác giao nộp hồ sơ tài liệu Hưng Yên,Giao nộp tài liệu lưu trữ cơ quan lịch sử Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

20

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2020,Tỉnh Phú Yên,Quản lý chất lượng an toàn lao động tỉnh Phú Yên,Công tác quản lý chất lượng an toàn lao động,Vệ sinh môi trường công trình xây dựng Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128