Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 22/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10626 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia

QCVN22:2016/BTC,Quy chuẩn QCVN22:2016,Bộ Tài chính QCVN 22: 2016/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUỐC THÚ Y DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on the national reserve of veterinary drug Mục lục Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2. Đối tượng áp dụng

Ban hành: 14/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

QCVN22:2016/BYT,Quy chuẩn QCVN22:2016,Bộ Y tế QCVN 22:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace Lời nói đầu QCVN 22:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-22:2016 (ISO 7240-22:2007) về Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

TCVN7568-22:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-22:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-22:2016 ISO 7240-22:2007 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 22: THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÓI DÙNG TRONG CÁC ĐƯỜNG ỐNG Fire detection and alarm systems - Part 22: Smoke-detection equipment for ducts Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-22:2016 (ISO 1833-22:2013) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 22: Hỗ hợp xơ visco hoặc một số xơ cupro hoặc xơ modal hoặc xơ lyocell và xơ lanh (phương pháp sử dụng axit formic và kẽm clorua)

TCVN5465-22:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-22:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-22:2016 ISO 1833-22:2013 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 22: HỖ HỢP XƠ VISCO HOẶC MỘT SỐ XƠ CUPRO HOẶC XƠ MODAL HOẶC XƠ LYOCELL VÀ XƠ LANH (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG AXIT FORMIC VÀ KẼM CLORUA) Textiles

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-22:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng

TCVN6396-22:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-22:2020,***,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-22:2020 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 22: THANG MÁY ĐIỆN VỚI ĐƯỜNG CHẠY NGHIÊNG Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT về Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

QCVN22:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN22:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 22:2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ XẾP DỠ National technical regulation for the construction and survey of lifting appliances Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-22:2018 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin vô hoạt động bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm

TCVN8685-22:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-22:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-22 : 2018 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 22: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG Ở GIA CẦM Vaccine testing procedure - Part 22: Fowl cholera vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN 8685-22: 2018 do

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7572-22:2018 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 22: Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magnesi sunfat

TCVN7572-22:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-22:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7572-22:2018 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 22: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CỐT LIỆU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG NATRI SUNFAT HOẶC MAGNESI SUNFAT Aggregates for concrete and mortar - Test methods - Determination

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-22:2018 về Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

TCVN10687-22:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10687-22:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10687-22:2018 TUABIN GIÓ - PHẦN 22: HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP Wind turbines - Part 22: Guidelines for conformity testing and certification Lời nói đầu TCVN 10687-22:2018 được xây dựng trên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-22:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 22: Sinh địa chế

TCVN11776-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-22:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-22:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 22: SINH ĐỊA CHẾ Herbal medicine processing - Part 22: Radix Rehmanniae glutinosae Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-22:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11850-22:2017 (IEC 60896-22:2004) về Acquy chì - Axit đặt tĩnh tại - Phần 22: Loại có van điều chỉnh - Các yêu cầu

TCVN11850-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11850-22:2017,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11850-22:2017 IEC 60896-22:2004 ACQUY CHÌ-AXIT ĐẶT TĨNH TẠI - PHẦN 22: LOẠI CÓ VAN ĐIỀU CHỈNH - CÁC YÊU CẦU Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - Requirements Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-22:2017 (IEC 60317-22:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 22: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide, cấp chịu nhiệt 180

TCVN7675-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-22:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-22:2017 IEC 60317-22:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 22: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Specifications for particular types

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-22:2017 (IEC 60749-22:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 22: Độ bền của mối gắn

60749-21:2011), Phần 21: Tính dễ hàn 13) TCVN 11344-22:2017 (IEC 60749-22:2002), Phần 22: Độ bền của mối gắn 14) TCVN 11344-27:2016 (IEC 60749-27:2012), Phần 27: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) - Mô hình máy (MN) 15) TCVN 11344-30:2016 (IEC 60749-30:2011), Phần 30: Xử lý sơ bộ các linh kiện gắn kết bề mặt không kín khí trước thử

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

QCVN22:2015/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN22:2015,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 22: 2015/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI National technical regulation on safe work of gas transmission piping Lời nói đầu QCVN 22

Ban hành: 08/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-22:2015/BNNPTNT về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

QCVN02-22:2015/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-22:2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02-22:2015/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ NUÔI CÁ LỒNG/BÈ NƯỚC NGỌT- ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG National technical regulation on freshwater fish cage culture - conditions for food

Ban hành: 10/04/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-22:2014 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 22: Bệnh giả dại ở lợn

TCVN8400-22:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-22:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-22 : 2014 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 22: BỆNH GIẢ DẠI Ở LỢN Animal disease - Diagnostic procedure - Part 22: Aujeszky’s disease Lời nói đầu TCVN 8400-22:2014 do Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-22:2013 (IEC 60598-2-22:2008) về Đèn điện - Phần 2-22: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp

TCVN7722-2-22:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-22:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-22:2013 IEC 60598-2-22:2008 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-22: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP Luminaires – Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-22:2011/BYT về phụ gia thực phẩm - chất nhũ hóa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-22:2011/BYT,Quy chuẩn QCVN4-22:2011,Bộ Y tế,QCVN 4-22:2011/BYT ,Phụ gia thực phẩm,Phụ gia thực phẩm,Bộ Y tế,Chất nhũ hóa ,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-22:2011/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT NHŨ HÓA National technical regulation on Food Additive – Emulsifier HÀ

Ban hành: 13/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2010/BGTVT về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN22:2010/BGTVT,Quy chuẩn QCVN22:2010,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 22:2010/BGTVT,Chế tạo và kiểm tra phương tiện,Thiết bị xếp dỡ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 22:2010/BGTVT VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ XẾP DỠ National technical regulation on  construction and survey

Ban hành: 09/09/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77