Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 22/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38719 công văn

1

Công văn 7688/UBND-TC năm 2017 về tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

tịch quy định tại Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 360/HĐND ngày 08/11/2017. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 1. Tạm dừng thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch theo điểm a, điểm b và điểm c, Khoản 3, Điều 18 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

2

Công văn 01/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

--------------- Số: 01/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

3

Công văn 646/HĐND-VP năm 2016 đính chính Nghị quyết 104/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 646/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 104/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Do sơ xuất trong khâu đánh máy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05 tháng

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

4

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

5

Công văn 22/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

22/BXD-VLXD,Công văn 22 2019,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Xuất khẩu đá vôi cục ,Lĩnh vực vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

6

Công văn 22/TCT-CS năm 2019 về sử dụng hóa đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

22/TCT-CS,Công văn 22 2019,Tổng cục Thuế,Hóa đơn tự in,Sử dụng hóa đơn tự in ,Phát hành hóa đơn tự in,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

7

Công văn 22/BYT-DP năm 2019 về tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên do Bộ Y tế ban hành

22/BYT-DP,Công văn 22 2019,Bộ Y tế,Tiêm vắc xin,Tổ chức tiêm vắc xin ,Quản lý tiêm chủng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/BYT-DP V/v tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

8

Công văn 22/BXD-KTXD năm 2018 về mẫu hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình là đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ giao. Vì vậy, mẫu hợp đồng xây dựng thực hiện theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD là phù hợp với quy định. Nội dung

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

9

Công văn 22/TCGDNN-KĐCL về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp năm 2018 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

22/TCGDNN-KDCL,Công văn 22 2018,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,Tiêu chuẩn chất lượng,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Kiểm định chất lượng chương trình giáo dục,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

10

Công văn 1596/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg và Nghị quyết 22/NQ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1596/BTNMT-TCQLDD,Công văn 1596 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thực hiện Quyết định 32/QĐ-TTg,Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP,Tăng cường quản lý đất đai,Quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

11

Công văn 22/BXD-QLDN năm 2017 về đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

22/BXD-QLDN,Công văn 22 2017,Bộ Xây dựng,Danh mục dự án kêu gọi đầu tư,Danh mục kêu gọi đầu tư ,Dự án kêu gọi đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/BXD-QLDN V/v

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

12

Công văn 22/CCN-PL&QLCNTN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước do Cục Con nuôi ban hành

22/CCN-PL&QLCNTN,Công văn 22 2020,Cục Con nuôi,Hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước,Tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước,Bộ danh mục giấy tờ hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC CON NUÔI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

13

Công văn 22/BXD-VLXD năm 2017 về xuất khẩu sản phẩm Bentonit Supergel dùng trong lĩnh vực xây dựng và cầu đường do Bộ xây dựng ban hành

22/BXD-VLXD,Công văn 22 2017,Bộ Xây dựng,Lĩnh vực xây dựng,Xuất khẩu mặt hàng Bentonite ,Cầu đường bộ ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/BXD-VLXD V/v xuất khẩu sản phẩm

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

14

Công văn 22/BXD-HTKT năm 2017 đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

22/BXD-HTKT,Công văn 22,Bộ Xây dựng,Hồ sơ bản vẽ thi công,Dự toán công trình,Thẩm định thiết kế kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

15

Công văn 22/TCT-DNL năm 2017 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng giai đoạn từ tháng 3/2009 đến hết tháng 3/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

22/TCT-DNL,Công văn 22 2017,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Xác định khấu trừ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

16

Công văn 71/HĐND-VP năm 2020 về đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND do tỉnh Điện Biên ban hành

71/HDND-VP,Công văn 71 2020,Tỉnh Điện Biên,Đính chính Điều 1 Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND,Đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên,Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên đầu tư công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

17

Công văn 1984/BXD-QLN năm 2016 thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

1984/BXD-QLN,Công văn 1984 2016,Bộ Xây dựng,Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ,Hỗ trợ người có công cách mạng,Hỗ trợ người có công về nhà ở,Hỗ trợ nhà ở,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

18

Công văn 2097/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

19

Công văn 226/TTg-KTN năm 2016 về Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

226/TTg-KTN,Công văn 226 2016,Văn phòng Chính phủ,dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ,Mở rộng quốc lộ 22 ,Nâng cấp quốc lộ 22 ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

20

Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/SXD-QLN ngày 07/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn quy định liên quan đến Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215