Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/2001/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21575 văn bản

1

Chỉ thị 22/2001/CT-UB về tăng cường quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra do tỉnh lào Cai ban hành

22/2001/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2001/CT-UB Lào Cai, ngày 31 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 31/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

2

Chỉ thị 22/2001/CT-UB về tiếp tục huy động học sinh đến trường sau lũ năm học 2001-2002 do tỉnh An Giang ban hành

22/2001/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh An Giang,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2001/CT-UB Long Xuyên, ngày 05 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 05/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

3

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

22/2001/CT-UB, Chỉ thị 22, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2001/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA

Ban hành: 30/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

4

Chỉ thị 22/2001/CT-UB về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

22/2001/CT-UB,Chỉ thị 22 2001,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2001/CT-UB Bình Phước, ngày

Ban hành: 09/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

5

Chỉ thị 22/2001/CT-UB về việc xử lý vi phạm Pháp lệnh Đê điều do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

22/2001/CT-UB, Chỉ thị 22, Thành phố Hà Nội, Vi phạm hành chính, Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2001/CT-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KIÊN QUYẾT XỬ LÝ VI

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Chỉ thị 22/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do tỉnh Cần Thơ ban hành

22/2001/CT-UB,Chỉ thị 22 2001,Tỉnh Cần Thơ,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2001/CT-UB Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2001

Ban hành: 10/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

7

Chỉ thị 22/CT-UB năm 2016 về tăng cường biện pháp quản lý và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu do tỉnh Gia Lai ban hành

22/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UB Gia Lai, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

8

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/CT-UBND,Chỉ thị 22,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

9

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công tác an ninh,Lực lượng an ninh hàng không,An ninh hàng không,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

10

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22,Tỉnh Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2018 CHỈ THỊ

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

11

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới do tỉnh Ninh Bình ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22,Tỉnh Ninh Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Ninh Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

12

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

13

Quyết định 22/2001/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (1999 - 2020)

22/2001/QD-UB,Quyết định 22,Tỉnh Quảng Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2001/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 12 tháng 7 năm 2001  

Ban hành: 12/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

14

Quyết định 22/2001/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá,nghỉ ngơi cuối tuần thuộc khu vực Đền Sóc, tỷ lệ 1/2000- Huyện Sóc Sơn – Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

22/2001/QD-UB,Quyết định 22 2001,Thành phố Hà Nội,Khu du lịch Đền Sóc,Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 08/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

15

Quyết định 22/2001/QĐ-UB qui định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

22/2001/QD-UB,Quyết định 22 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2001

Ban hành: 09/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

16

Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/CT-TTg,Chỉ thị 22 2018,Thủ tướng Chính phủ,An toàn hồ chứa nước ,Hồ chứa nước,Đảm bảo an toàn hồ chứa nước ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

17

Chỉ thị 22-CT/TW năm 2018 về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

22-CT/TW,Chỉ thị 22-CT 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Kêu gọi thi đua ái quốc,Lời kêu gọi thi đua ái quốc,Ra lời kêu gọi thi đua ái quốc,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22-CT/TW Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

18

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2017,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

19

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/CT-UBND,Chỉ thị 22,Tỉnh Đồng Nai,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

20

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg và Quyết định 1058/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

22/CT-UBND,Chỉ thị 22 2017,Thành phố Hà Nội,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CT-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113