Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 30039 văn bản

41

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Mức nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng Vũng Tàu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

42

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Nghị quyết thông qua bảng giá đất Nghệ An,Bảng giá đất tỉnh Nghệ An 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

43

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia đình hộ nghèo và hộ cận nghèo tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quảng Ngãi hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật,Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc hộ cận nghèo,Hỗ trợ tiền ăn trẻ em khuyết tật hộ cận nghèo,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

44

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy danh mục dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bình Phước,Dự án cần thu hồi đất Bình Phước 2021,Dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất Bình Phước,Hủy danh mục dự án thu hồi đất quá 03 năm Bình Phước,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

45

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công tỉnh Phú Thọ,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công Phú Thọ 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

46

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bến Tre,Bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn,Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tỉnh Bến Tre,Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

47

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật,Bãi bỏ Nghị quyết tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

48

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Long An

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Long An,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Long An,Nội dung chi Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

49

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm Bình Định,Bảng giá đất định kỳ 05 năm Bình Định 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

50

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND Đồng Nai,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Nai,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

51

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch phát triển xã hội tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

52

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Lào Cai,Xây dựng đường giao thông nông thôn tỉnh Lào Cai,Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn,Chính sách xây dựng đường giao thông nông thôn,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

53

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Tiền Giang,Mức thu lệ phí hộ tịch tỉnh Tiền Giang,Mức thu nộp lệ phí hộ tịch tỉnh Tiền Giang,Chế độ thu nộp lệ phí hộ tịch Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

54

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh Quảng Nam quản lý

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2018,Tỉnh Quảng Nam,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

55

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Thái Bình chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

56

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp việc cho giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Điện Biên,Mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp tỉnh Điện Biên,Mức hỗ trợ cho người giám định tư pháp theo vụ việc,Mức hỗ trợ cho người giúp việc cho giám định tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

57

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Kon Tum,Quy định mức chi xây dựng cơ sở quy chuẩn kỹ thuật,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Kon Tum,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

58

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Yên Bái,Phí lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái,Lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái,Phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

59

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2017,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

60

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Trị ban hành

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2017,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169