Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 22/1998/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 208667 văn bản

1

Nghị định 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

22/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng

Ban hành: 24/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

2

Quyết định 17/2003/QĐ-UBBT Bản quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do tỉnh Bình Thuận ban hành

18 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24/4/1998 CỦA CHÍNH PHỦ TẠI TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc Hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày

Ban hành: 18/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

3

Chỉ thị 28/1999/CT.UBT thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Long,ngày 14 tháng 07 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24/04/1998 CỦA CHÍNH PHỦ,V/V ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG. Ngày 24/04/1998 Chính Phủ ban hành Nghị định số: 22/1998/NĐ-CP

Ban hành: 14/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

4

Thông tư 145/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do Bộ tài chính ban hành

tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 145/1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24/4/1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

5

Quyết định 1091/QĐ-UB năm 2000 về Quy định hướng dẫn Nghị định 22/1998/NĐ-CP xác định giá đất đền bù và chính sách hỗ trợ, đền bù di chuyển, thưởng di chuyển đúng kế hoạch, chi phí đào tạo và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1091/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 08 tháng 9 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/1998/NĐ-CP TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỀN BÙ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ĐỀN BÙ DI CHUYỂN,

Ban hành: 08/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

6

Quyết định 20/1998/QĐ-UB ban hành bản quy định thực hiện Nghị định 22/1998/NĐ-CP về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà nội để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng cộng của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

/QĐ-UB Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22/1998/NĐ-CP NGÀY 24/4/1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CỘNG CỘNG

Ban hành: 30/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng

22/2021/ND-CP,Nghị định 22 2021,Chính phủ,Xây dựng Khu kinh tế quốc phòng,Quản lý hoạt động của Đoàn kinh tế quốc phòng,Quản lý Khu kinh tế quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

8

Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

22/2020/ND-CP,Nghị định 22 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Lệ phí môn bài,Hướng dẫn về lệ phí môn bài,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

9

Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

22/2019/ND-CP,Nghị định 22 2019,Chính phủ,Công an nhân dân,Giải quyết tố cáo,Khiếu nại Tố cáo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

10

Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

22/2018/ND-CP,Nghị định 22 2018,Chính phủ,Quyền Tác giả,Sở hữu trí tuệ,Quyền liên quan CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

11

Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

22/2017/ND-CP,Nghị định 22 2017,Chính phủ,Hòa giải,Hòa giải thương mại,Nghị định hòa giải thương mại,Hoạt động thương mại,Thương mại,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

12

Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

22/2015/ND-CP,Nghị định 22 2015,Chính phủ,Hướng dẫn luật,Hướng dẫn Luật Phá sản,Quản tài viên,Hành nghề quản lý thanh lý tài sản,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2015/NĐ-CP

Ban hành: 16/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

13

Nghị định 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

22/2013/ND-CP,Nghị định 22 2013,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức Bộ Tư pháp,Tổ chức bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2013/NĐ-CP

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

14

Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

22/2012/ND-CP,Nghị định 22 2012,Chính phủ,Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

15

Nghị định 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

22/2011/ND-CP,Nghị định 22 2011,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

16

Nghị định 22/2010/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 188/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

22/2010/ND-CP,Nghị định 22 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2010/NĐ-CP

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

17

Nghị định 22/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

22/2009/ND-CP,Nghị định 22 2009,Chính phủ,Quản lý tang vật,Quản lý tang vật bị tạm giữ,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

18

Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do Chính phủ ban hành

22/NQ-CP,Nghị quyết 22 2020,Chính phủ,Ổn định dân di cư tự do,Sử dụng đất,Nông lâm trường ,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/NQ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

19

Nghị định 22/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

22/2008/ND-CP,Nghị định 22 2008,Chính phủ,Huyện Lộc Ninh,Huyện Phước Long,Huyện Bù Đăng,Tỉnh Bình Phước,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 22/2008/NĐ-CP

Ban hành: 01/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

20

Nghị định 22/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng

22/2007/ND-CP,Nghị định 22 2007,Chính phủ,Thành phố Sóc Trăng,Thành lập thành phố,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183