Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2190/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29021 công văn

1

Công văn 2190/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

2190/TCHQ-TXNK,Công văn 2190 2019,Tổng cục Hải quan,Trị giá hải quan,Kiểm tra trị giá hải quan,Xác định trị giá hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

2

Công văn 2190/BKHĐT-PTDN năm 2019 về đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp kèm theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Đại Thắng PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TIÊU CHÍ NGÀNH, LĨNH VỰC PHÂN LOẠI DNNN BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2016/QĐ-TTG (Ban hành kèm theo công văn 2190/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 4 năm 2019) I. Đánh

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

3

Công văn 2190/TCT-DNL năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý do Tổng cục Thuế ban hành

2190/TCT-DNL,Công văn 2190 2015,Tổng cục Thuế,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Chính sách ưu đãi thuế ,Ưu đãi thuế 2015,Ưu đãi thuế,Thu nhập từ cây cao su thanh lý,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

4

Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá cho gói thầu thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

2190/BXD-KTXD,Công văn 2190 2013,Bộ Xây dựng,thanh toán trượt giá Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên,Thương mại,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

5

Công văn 2190/BNN-TCTL năm 2013 xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2190/BNN-TCTL,Công văn 2190 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển kinh tế xã hội,Chương trình nước sạch,Dự toán ngân sách nhà nước,Nông thôn,Vệ sinh môi trường,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

6

Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý về tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2190/BGTVT-TC,Công văn 2190 2012,Bộ Giao thông vận tải,Cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2190/BGTVT-TC V/v Lập hồ sơ đề nghị được

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

7

Công văn 2190/TCT-KK về lập hóa đơn bán hàng ghi giá ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

2190/TCT-KK,Công văn 2190 2011,Tổng cục Thuế,Đồng tiền ghi trên hoá đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2190/TCT-KK V/v lập hóa đơn bán hàng ghi giá

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

8

Công văn 2190/VPCP-KGVX về hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2190/VPCP-KGVX,Công văn 2190,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa- Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2190/VPCP-KGVX V/v hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới g/đ 2011 -

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

9

Công văn số 2190/TCT-PCCS về việc doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2190/TCT-PCCS,Công văn 2190 2007,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 2190/TCT-PCCS V/v: doanh thu tính thuế thu nhập doanh

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

10

Công văn số 2190 TCT/DNK ngày 20/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với nguyên liệu mua trong nước gia công hàng xuất khẩu

2190TCT/DNK,Công văn 2190TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190 TCT/DNK V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu mua trong nước gia

Ban hành: 20/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

11

Công văn số 2190/VPCP-QHQT ngày 26/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam tháp tùng chuyên cơ Chủ tịch nước thăm CHDCND Triều Tiên và Liên bang Mi-an-ma

2190/VPCP-QHQT, Công văn 2190, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190/VPCP-QHQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam tháp tùng chuyên cơ Chủ tịch nước thăm CHDCND Triều Tiên và Liên bang Mi-an-ma

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

12

Công văn về việc thưởng xuất khẩu

2190/TM-XNK, Công văn 2190, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190/TM-XNK Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2190 TM-XNK NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THƯỞNG XUẤT KHẨU

Ban hành: 12/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn số 2190 TCT/NV5 ngày 04/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chênh lệch tỷ giá

2190TCT/NV5,Công văn 2190TCT 2002,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190 TCT/NV5 V/v: Chênh lệch tỷ giá Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002 Kính gửi: Công

Ban hành: 04/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

14

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Xây

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

15

Công văn 4090/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4090/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 16303/HQHP-GSQL ngày 10/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

16

Công văn 586/BXD-KHCN năm 2014 về khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Center, Q1, TP.HCM Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 11/2014/CV/PN3A2 ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 về việc đề xuất khoảng lùi của khối tháp dự án Việt Capital Center

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

17

Công văn 143/BXD-KHCN về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 08/ĐD-PN ngày 29/3/2010 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng – Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

18

Công văn 2670/BXD-KHTC xin thuê đất dài hạn 50 năm tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1,TP.HCM do Bộ Xây dựng ban hành

2670/BXD-KHTC,Công văn 2670 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2670/BXD-KHTC V/v: Xin thuê đất dài hạn 50 năm tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1,TP.HCM Hà

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

19

Công văn 2154/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện dự án nhà ở tại 106 Lương Khánh Thiện – Q. Ngô Quyền – Tp Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

hiện dự án nhà ở tại 106 Lương Khánh Thiện – Q. Ngô Quyền – Tp Hải Phòng Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tp Hải Phòng Bộ Xây dựng nhận được công văn số 64/CV-CT ngày 27/8/2009 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng khu

Ban hành: 05/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2009

20

Công văn 1724/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại P11, Q6, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

1724/BXD-KTXD,Công văn 1724 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh Tổng mức đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư ,P11 Q6 thành phố Hồ Chí Minh ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188