Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34479 công văn

1

Công văn 2190/BKHĐT-PTDN năm 2019 về đề xuất, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí phân loại doanh nghiệp kèm theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Đại Thắng PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TIÊU CHÍ NGÀNH, LĨNH VỰC PHÂN LOẠI DNNN BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2016/QĐ-TTG (Ban hành kèm theo công văn 2190/BKHĐT-PTDN ngày 05 tháng 4 năm 2019) I. Đánh

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

2

Công văn 2190/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

2190/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1810/-TCHQ ngày 15/6/2018

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

3

Công văn 2190/TCT-DNL năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý do Tổng cục Thuế ban hành

2190/TCT-DNL,Công văn 2190 2015,Tổng cục Thuế,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Chính sách ưu đãi thuế ,Ưu đãi thuế 2015,Ưu đãi thuế,Thu nhập từ cây cao su thanh lý,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

4

Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá cho gói thầu thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

2190/BXD-KTXD,Công văn 2190 2013,Bộ Xây dựng,thanh toán trượt giá Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên,Thương mại,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

5

Công văn 2190/BNN-TCTL năm 2013 xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2190/BNN-TCTL,Công văn 2190 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phát triển kinh tế xã hội,Chương trình nước sạch,Dự toán ngân sách nhà nước,Nông thôn,Vệ sinh môi trường,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

6

Công văn 2190/BGTVT-TC lập hồ sơ đề nghị được giao quản lý về tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2190/BGTVT-TC,Công văn 2190 2012,Bộ Giao thông vận tải,Cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2190/BGTVT-TC V/v Lập hồ sơ đề nghị được

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

7

Công văn 2190/TCT-KK về lập hóa đơn bán hàng ghi giá ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

2190/TCT-KK,Công văn 2190 2011,Tổng cục Thuế,Đồng tiền ghi trên hoá đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2190/TCT-KK V/v lập hóa đơn bán hàng ghi giá

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

8

Công văn 2190/VPCP-KGVX về hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

2190/VPCP-KGVX,Công văn 2190,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa- Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2190/VPCP-KGVX V/v hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới g/đ 2011 -

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

9

Công văn số 2190/TCT-PCCS về việc doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

2190/TCT-PCCS,Công văn 2190 2007,Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 2190/TCT-PCCS V/v: doanh thu tính thuế thu nhập doanh

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

10

Công văn số 2190 TCT/DNK ngày 20/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với nguyên liệu mua trong nước gia công hàng xuất khẩu

2190TCT/DNK,Công văn 2190TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190 TCT/DNK V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu mua trong nước gia

Ban hành: 20/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

11

Công văn số 2190/VPCP-QHQT ngày 26/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam tháp tùng chuyên cơ Chủ tịch nước thăm CHDCND Triều Tiên và Liên bang Mi-an-ma

2190/VPCP-QHQT, Công văn 2190, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190/VPCP-QHQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam tháp tùng chuyên cơ Chủ tịch nước thăm CHDCND Triều Tiên và Liên bang Mi-an-ma

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

12

Công văn 10916/BTC-TCHQ năm 2015 về thành lập kho ngoại quan xăng dầu tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

Giang vào Phụ lục 2 Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì công năng phân loại của Bến Mũi Đất Đỏ (Cảng Phú Quốc) để đón

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

13

Công văn về việc thưởng xuất khẩu

Kính gửi: - Báo nhân dân. - Báo Thương mại. - Trung tâm Thông tin Thương mại. - Đài Truyền hình Trung ương. Bộ Thương mại đề nghị Quý cơ quan cho đăng hoặc đưa tin nội dung sau liên tục trong 3 số kể từ ngày 15/6/2000: "Thực hiện Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ

Ban hành: 12/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn số 2190 TCT/NV5 ngày 04/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chênh lệch tỷ giá

2190TCT/NV5,Công văn 2190TCT 2002,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2190 TCT/NV5 V/v: Chênh lệch tỷ giá Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002 Kính gửi: Công

Ban hành: 04/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

15

Công văn 6439/BTC-TCHQ năm 2014 thành lập kho ngoại quan xăng dầu Hòn La - Quảng Bình do Bộ Tài chính ban hành

kho xăng dầu Hòn La - Quảng Bình phải trên cơ sở: - Kết quả thẩm định dự án (trong đó có kết quả khảo sát thực tế địa bàn thực hiện dự án); - Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009; - Mục tiêu phát triển kinh tế

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

16

Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chính Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

17

Công văn 348/BCĐ-BĐ năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg do Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg Bộ Quốc phòng ban hành

348/BCD-BD,Công văn 348 2021,Bộ Quốc phòng,Thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg,Thiết lập khu vực cấm bay tàu bay không người lái,Khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 18/2020/QĐ-TTg ------- CỘNG

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

18

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-CN V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao;

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

19

Công văn 602/TTg-CN năm 2021 thực hiện Báo cáo giám sát về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

602/TTg-CN,Công văn 602 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam,Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam,Xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

20

Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1422/TTg-KGVX,Công văn 1422 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 235/QĐ-TTg,Thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg,Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở nông thôn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155