Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1645 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 866:2006 về thức ăn chăn nuôi - khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hàm lượng aflatoxin tổng số theo TCVN 6953:2001. 6 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển. 6.1 Bao gói: Khô dầu lạc được đựng trong các bao đay, bao poly propylen (PP) hoặc bao bằng các chât liệu khác đảm bảo vệ sinh, kín, bền chắc. 6.2 Ghi nhãn: Ghi nhãn phải đúng với các qui định hiện hành theo quyết định 178/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 644:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Cà chua bi giầm dấm đóng lọ - Yêu cầu kỹ thuật

6846-2001. 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển. 4.1. Bao bì Bao bì vận chuyển: Hòm các tông theo  TCVN  3214-79; TCVN 4439-87. 4.2. Ghi nhãn 4.2.1. Theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu,

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 482:2001 về chuối sấy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCVN 280 - 91. 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển. 4.1. Bao gói, bảo quản và vận chuyển: Theo TCVN 167 - 86. 4.2. Ghi nhãn: Theo quyết định số 178 / 1999 / - TTg, ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ Tướng Chính phủ về ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng xuất, nhập khẩu. 4.3. Bao bì chất dẻo đựng sản phẩm:

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 526:2002 về phân hữu cơ vi sinh vật từ rác thải sinh hoạt - yêu cầu kỹ thuật - phương pháp kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

dịch chiết đất bằng cường thuỷ - các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa; - Thông tư số 75/2000/TT-BNN-KHCN ngày 17/7/2000 của Bộ NN và PTNT: Hướng dẫn thi hành quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ban hành: 17/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 525:2002 về phân hữu cơ vi sinh vật từ bã bùn mía - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Phân tích phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu; - 10 TCN số 366-99 : Phân tích phân bón - Phương pháp xác định cacbon tổng số; Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN ngày 17/7/2000 của Bộ NN và PTNT: Hướng dẫn thi hành quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước

Ban hành: 16/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5887-4:2008 (ISO 4545-4 : 2005) về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Knoop – Phần 4: Bảng các giá trị độ cứng

94,38 93,77 93,16 92,56 91,97 91,38 90,79 90,22 89,64 89,08 88,52 87,96 87,41 86,87 86,32 85,79 85,26 84,73 226,8 225,2 223,6 222,1 220,5 219,0 217,4 215,9 214,4 212,9

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5538:2002 về sữa bột - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

định tổng số vi sinh vật hiếu khí, theo TCVN 5165 - 90. 6.16 Xác định Aflatoxin M1, theo TCVN 6685 : 2000 (ISO 14501 : 1998). 7 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển 7.1 Ghi nhãn : Theo Quyết định 178/1999/ - TTg " Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu", ngoài ra trên nhãn cần nêu rõ

Ban hành: 30/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7028:2002 về sữa tươi tiệt trùng - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

vật hiếu khí, theo TCVN 5165 - 90. 7 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển 7.1 Ghi nhãn : Theo Quyết định 178/1999/ - TTg " Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu", ngoài ra trên nhãn cần ghi rõ tên gọi của sản phẩm là " Sữa tươi tiệt trùng". 7.2 Bao gói : Sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

Ban hành: 30/10/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 484:2001 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt đóng hộp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

mg/kg 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển  Bao gói, bảo quản và vận chuyển: Theo TCVN 167-86  Ghi nhãn Theo quyết định số 178/1999/ - TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 "Ban hành qui chế hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 573:2003 về tiêu chuẩn dứa lạnh đông IQF

Ghi nhãn Theo quyết định số 178/ 1999/ QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc “Ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hóa xuất, nhập khẩu”. 4.3. Bảo quản Da lạnh đông phải được bảo quản ở nhiệt độ ổn định và thấp hơn âm 18oC (-18oC). Các thùng phải xếp sao cho khí lạnh dễ lưu thông và sản phẩm không

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản và Điều hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành, khai thác, sử dụng trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh Mục và mã số

Ban hành: 01/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

73

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 566:2003 về hạt đậu hà lan đóng hộp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc *****

Ban hành: 23/07/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 567:2003 về Dứa quả tươi xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nhãn hàng hóa theo Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các hạng chất lượng khác nhau nhãn phải được thiết kế khác nhau. 4.2.2. Thùng carton phải được in ký mã hiệu ở mặt ngoài bao bì rõ ràng, bằng

Ban hành: 23/07/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8283:2009 về giống vật nuôi – Thuật ngữ di truyền và công tác chọn giống

dụng trong phạm vi hai giống, cùng cặp tính trạng. 2.190. Lai gây thành Phương pháp lai dùng nhiều giống tốt, phối hợp lai, để tạo nên giống mới có các tính trạng tốt hơn các giống gốc tham gia. 2.191. Lai giống Giao phối giữa hai hay nhiều dạng bố mẹ khác nhau tạo ra con lai phối hợp được các tính chất di truyền và tính trạng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung

những lô đặc biệt *CHÚ THÍCH: Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam - Ban hành kèm theo số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng chính phủ và những thay đổi được Tổng cục Thống kê cập nhật hàng năm. 4.4.6  Ký hiệu, màu, mã phân loại các lớp hiện trạng rừng tỷ lệ 1: 50 000 và 1: 100

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5087:1990 (ISO 6078-1982) về chè đen - thuật ngữ và định nghĩa

2.1.86. Sánh Nước chè đặc nhưng không nhất thiết là mạnh. 2.1.87. Loãng Nước chè không đặc và kém mạnh. 2.1.88. Mùi hộp Chè bị hư hỏng do để lâu trong hộp kim loại không được xử lý tốt. 2.1.89. Lão hoá Nước chè trở thành vô vị (2.1.30). 2.1.90. Thơm cao lửa Chè bị hơi cao lửa trong khi gia công là đặc

Ban hành: Năm 1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157