Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 202323 văn bản

81

Quyết định 778/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay IDA hủy của WB để thực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

778/QD-TTg,Quyết định 778 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tiếp nhận khoản hỗ trợ sử dụng vốn vay IDA hủy của WB,Phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam,Chính sách phát triển về phục hồi bền vững tại Việt Nam,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

82

Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2021 bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

770/QD-TTg,Quyết định 770 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước,Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư 2018 2023,Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước 2018 2023,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

83

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

775/QD-TTg,Quyết định 775 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tồn di tích quốc gia Chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang,Phát huy giá trị di tích Chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang,Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

84

Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

774/QD-TTg,Quyết định 774 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Đồng Đăng Trà Lĩnh,Dự án Đồng Đăng Trà Lĩnh theo phương thức PPP,Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

85

Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2021 quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

771/QD-TTg,Quyết định 771 2021,Thủ tướng Chính phủ,Lồng ghép yếu tố dân số vào dự án phát triển kinh tế xã hội,Lồng ghép yếu tố dân số vào phát triển kinh tế của cả nước,Lồng ghép yếu tố dân số vào phát triển kinh tế của từng vùng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

86

Quyết định 746/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

746/QD-TTg,Quyết định 746 2021,Thủ tướng Chính phủ,Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải,Phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương,Tu bổ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

87

Quyết định 743/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian thực hiện dự án sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh theo Quyết định 476/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

743/QD-TTg,Quyết định 743 2021,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn thời gian thực hiện dự án Quyết định 476/QĐ-TTg,Dự án sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty Formosa,Gia hạn thời gian sử dụng tiền bồi thường Công ty Formosa,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

88

Quyết định 741/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

741/QD-TTg,Quyết định 741 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xây dựng pháp luật,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực bổ trợ tư pháp,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực hành chính tư pháp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

89

Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Nông" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do

740/QD-TTg,Quyết định 740 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường khả năng chống chịu nông nghiệp quy mô nhỏ,Tăng cường chống chịu của nông nghiệp do biến đổi khí hậu,Tăng cường khả năng chống chịu với an ninh nguồn nước,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

90

Quyết định 739/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) do

739/QD-TTg,Quyết định 739 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường khả năng chống chịu nông nghiệp quy mô nhỏ,Tăng cường chống chịu của nông nghiệp do biến đổi khí hậu,Tăng cường khả năng chống chịu với an ninh nguồn nước,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

91

Quyết định 738/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam trung bộ, tỉnh Ninh Thuận" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)

738/QD-TTg,Quyết định 738 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường khả năng chống chịu nông nghiệp quy mô nhỏ,Tăng cường chống chịu của nông nghiệp do biến đổi khí hậu,Tăng cường khả năng chống chịu với an ninh nguồn nước,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

92

Quyết định 744/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt và ký kết Hiệp định vay Chính phủ Áo cho Dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

744/QD-TTg,Quyết định 744 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Đầu tư thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long,Ký kết Hiệp định vay Dự án Đầu tư Bệnh viện Vĩnh Long,Ký kết Hiệp định vay Dự án thiết bị y tế Bệnh viện Vĩnh Long,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

93

Quyết định 737/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Dâu và hệ thống Tứ pháp, Thành cổ Luy Lâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

737/QD-TTg,Quyết định 737 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bảo quản tu bổ Di tích quốc gia Chùa Dâu tỉnh Bắc Ninh,Bảo quản phục hồi Di tích quốc gia hệ thống Tứ pháp,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Luy Lâu,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

94

Quyết định 721/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

721/QD-TTg,Quyết định 721 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA,Phê duyệt thực hiện Hiệp định Thương mại tự do UKVFTA,Hiệp định Thương mại tự do Vương quốc Anh Bắc Ai len,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

95

Quyết định 720/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

720/QD-TTg,Quyết định 720 2021,Thủ tướng Chính phủ,Soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Phòng chống ma túy,Cơ quan soạn thảo hướng dẫn Luật Phòng chống ma túy,Phân công soạn thảo hướng dẫn Luật Phòng chống ma túy,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

96

Quyết định 702/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện của Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại do Liên minh Châu âu (EU) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

702/QD-TTg,Quyết định 702 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển năng lượng tới nông thôn sử dụng vốn ODA,Tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới miền núi,Tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới hải đảo,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

97

Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

695/QD-TTg,Quyết định 695 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thanh tra nhằm phòng ngừa lãng phí doanh nghiệp nhà nước,Phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước,Phát hiện xử lý tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

98

Quyết định 677/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng” vay vốn Quỹ Abu-Dhabi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

677/QD-TTg,Quyết định 677 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Cải tạo đường tỉnh 209 tỉnh Cao Bằng,Cải tạo đường tỉnh 209 vay vốn Quỹ Abu-Dhabi,Nâng cấp đường tỉnh 209 tỉnh Cao Bằng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

99

Quyết định 672/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu Dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

672/QD-TTg,Quyết định 672 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á,Điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu Dự án đô thị Sa Pa,Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

100

Quyết định 673/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

673/QD-TTg,Quyết định 673 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thực hiện Công ước 98 thương lượng tập thể,Công ước 98 Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức,Thực hiện Công ước 98 Áp dụng nguyên tắc quyền tổ chức,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201