Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 202399 văn bản

61

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

942/QD-TTg,Quyết định 942 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử,Phê duyệt Chiến lược phát triển hướng tới Chính phủ số,Phê duyệt Chiến lược tử hướng tới Chính phủ số 2021 2025,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

62

Quyết định 945/QĐ-TTg phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

945/QD-TTg,Quyết định 945 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh,Hạn mức trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh,Hạn mức trái phiếu được bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách,Chứng khoán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

63

Quyết định 934/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

934/QD-TTg,Quyết định 934 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà,Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà,Bảo quản Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

64

Quyết định 935/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận 83-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

935/QD-TTg,Quyết định 935 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Tổ công tác thực hiện Kết luận 83-KL/TW,Thực hiện xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam,Thực hiện hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

65

Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

933/QD-TTg,Quyết định 933 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch,Lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 2030,Lập Quy hoạch hệ thống du lịch tầm nhìn đến 2045,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

66

Quyết định 930/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

930/QD-TTg,Quyết định 930 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí thực hiện phát triển thủy sản,Kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản,Bổ sung kinh phí chính sách phát triển thủy sản,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

67

Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 664/QĐ-TTg về thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

932/QD-TTg,Quyết định 932 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 664/QĐ-TTg,Sửa đổi Quyết định thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa,Quyết định 664/QĐ-TTg Viện Nông nghiệp Thanh Hóa,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

68

Quyết định 899/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

899/QD-TTg,Quyết định 899 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện huyện Lạc Thủy,Điều chỉnh chủ trương đầu tư Bệnh viện huyện Lạc Thủy,Đầu tư Dự án Bệnh viện sử dụng vốn vay của Hàn Quốc,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

69

Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

895/QD-TTg,Quyết định 895 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung,Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ,Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

70

Quyết định 893/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

893/QD-TTg,Quyết định 893 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

71

Quyết định 892/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1296/QĐ-TTg về thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

892/QD-TTg,Quyết định 892 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg,Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng,Thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp Đà Nẵng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

72

Quyết định 890/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (phần nhiệm vụ chi thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

890/QD-TTg,Quyết định 890 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển rừng,Kinh phí bảo vệ phát triển rừng 2016 2020,Bổ sung kinh phí phát triển rừng 2016 2020,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

73

Quyết định 887/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

887/QD-TTg,Quyết định 887 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới kinh tế tâp thể,Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tâp thể,Thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

74

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

889/QD-TTg,Quyết định 889 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bổ sung,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

75

Quyết định 856/QĐ-TTg về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

856/QD-TTg,Quyết định 856 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021,Chương trình quản lý nợ công 3 năm,Chương trình quản lý nợ công 2021 2023,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

76

Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

861/QD-TTg,Quyết định 861 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh sách xã III vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi,Danh sách xã II vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi,Danh sách xã I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

77

Quyết định 848/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

848/QD-TTg,Quyết định 848 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp,Bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp tỉnh Bắc Ninh,Phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

78

Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

846/QD-TTg,Quyết định 846 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế trang bị phòng xét nghiệm,Bổ sung kinh phí để trang bị phòng xét nghiệm lưu động,Trang bị phòng xét nghiệm container lưu động,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

79

Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

830/QD-TTg,Quyết định 830 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng,Hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo trên môi trường mạng,Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

80

Quyết định 820/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

820/QD-TTg,Quyết định 820 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện mục tiêu Y tế,Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện mục tiêu Dân số,Chương trình mục tiêu Y tế Dân số năm 2021,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144