Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 202323 văn bản

41

Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1157/QD-TTg,Quyết định 1157 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình phát triển bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2021 2025,Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

42

Quyết định 1054/QĐ-TTg năm 2021 về thành viên của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1054/QD-TTg,Quyết định 1054 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành viên của Hội đồng điều phối vùng sông Cửu Long,Thành viên Hội đồng điều phối đồng bằng sông Cửu Long,Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

43

Quyết định 1022/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1022/QD-TTg,Quyết định 1022 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid19,Kinh phí mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin Covid19,Bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vắc xin phòng Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

44

Quyết định 1017/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn Thỏa thuận viện trợ về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1017/QD-TTg,Quyết định 1017 2021,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn viện trợ không hoàn lại cho Vận hành hồ chứa,Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp,Vận hành hồ chứa trong quản lý lũ hiệu quả,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

45

Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1013/QD-TTg,Quyết định 1013 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1,Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1 năm 2022,Bồi dưỡng kiến thức an ninh cho đối tượng 1 năm 2022,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

46

Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1014/QD-TTg,Quyết định 1014 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao,Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa 2021 2030,Quy hoạch cơ sở văn hóa thể thao 2021 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

47

Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1012/QD-TTg,Quyết định 1012 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kiện toàn Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo hiểm xã hội,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về ưu đãi người có công,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

48

Quyết định 1008/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1008/QD-TTg,Quyết định 1008 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Thái Nguyên,Bảo quản Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Thái Nguyên,Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

49

Quyết định 984/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

984/QD-TTg,Quyết định 984 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai Kết luận 82-KL/TW,Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp,Đổi mới và phát triển công ty nông nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

50

Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để đóng góp cho Cơ chế COVAX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

986/QD-TTg,Quyết định 986 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để đóng góp cho Cơ chế COVAX,Cơ chế COVAX,Bổ sung kinh phí để đóng góp cho Cơ chế COVAX,Sở hữu trí tuệ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

51

Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện dự án "Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021-2023" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

985/QD-TTg,Quyết định 985 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19,Tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 sử dụng vốn ODA,Tiêm vắc xin COVID19 sử dụng vốn ODA không hoàn lại,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

52

Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

979/QD-TTg,Quyết định 979 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bồi dưỡng lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,Đào tạo cán bộ quản lý Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,Bồi dưỡng quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

53

Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

976/QD-TTg,Quyết định 976 2021,Thủ tướng Chính phủ,Vay Chương trình đô thị miền núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn,Vay Chương trình đô thị miền núi phía Bắc tỉnh Cao Bằng,Điều chỉnh Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

54

Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

974/QD-TTg,Quyết định 974 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 do AstraZeneca sản xuất,Kết luận về Mua vắc xin phòng COVID19 AZD1222,Mua vắc xin phòng COVID19 của Công ty vắc xin Việt Nam,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

55

Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

975/QD-TTg,Quyết định 975 2021,Thủ tướng Chính phủ,Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Dầu Giây Tân Phú,Dự án đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú theo đối tác công tư,Báo cáo tiền khả thi Dự án đường cao tốc Dầu Giây Tân Phú,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

56

Quyết định 966/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

966/QD-TTg,Quyết định 966 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm,Thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung,Mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

57

Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

964/QD-TTg,Quyết định 964 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Cảng hàng không Quảng Trị,Hội đồng thẩm định Dự án Cảng hàng không Quảng Trị,Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo đối tác công tư,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

58

Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

946/QD-TTg,Quyết định 946 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

59

Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

942/QD-TTg,Quyết định 942 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử,Phê duyệt Chiến lược phát triển hướng tới Chính phủ số,Phê duyệt Chiến lược tử hướng tới Chính phủ số 2021 2025,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

60

Quyết định 945/QĐ-TTg phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

945/QD-TTg,Quyết định 945 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh,Hạn mức trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh,Hạn mức trái phiếu được bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách,Chứng khoán THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201