Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 202507 văn bản

201

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

316/QD-TTg,Quyết định 316 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa giá trị nhỏ,Dùng tài khoản viễn thông thanh toán dịch vụ giá trị nhỏ,Thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa,Thương mại,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

202

Quyết định 308/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú do Thủ tướng Chính phủ ban hành

308/QD-TTg,Quyết định 308 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú,Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Triệu Phú,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Triệu Phú,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

203

Quyết định 306/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

306/QD-TTg,Quyết định 306 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 159/QĐ-TTg,Ban Chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Sửa đổi hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

204

Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do

307/QD-TTg,Quyết định 307 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hợp nhất Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa,Hơp nhất Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa,Hợp nhất thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

205

Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

305/QD-TTg,Quyết định 305 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chi hỗ trợ từ ngân sách khắc phục hậu quả hạn hán,Chi hỗ trợ từ ngân sách khắc phục hậu quả thiếu nước,Chi hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

206

Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

301/QD-TTg,Quyết định 301 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

207

Quyết định 299/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

299/QD-TTg,Quyết định 299 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng bến số 5 khu bến cảng Lạch Huyện,Dự án đầu tư xây dựng bến số 6 khu bến cảng Lạch Huyện,Xây dựng khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng Hải Phòng,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

208

Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

287/QD-TTg,Quyết định 287 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long,Cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030,Cấp nước đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

209

Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành

289/QD-TTg,Quyết định 289 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A,Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

210

Quyết định 286/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

286/QD-TTg,Quyết định 286 2021,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai thi hành Luật Biên phòng,Triển khai Luật Biên phòng Việt Nam,Kế hoạch triển khai Luật Biên phòng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

211

Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

279/QD-TTg,Quyết định 279 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công lập,Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học 2021 2030,Quy hoạch mạng lưới khoa học công lập 2021 2030,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

212

Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/QD-TTg,Quyết định 283 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

213

Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

282/QD-TTg,Quyết định 282 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận,Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

214

Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

276/QD-TTg,Quyết định 276 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I tỉnh Nghệ An,Đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I Nghệ An,Chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

215

Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2021 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

275/QD-TTg,Quyết định 275 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội,Cơ chế tài chính Trường Đại học Khoa học Hà Nội,Cơ chế tài chính Trường Đại học Công nghệ Hà Nội,Tài chính nhà nước,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

216

Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

277/QD-TTg,Quyết định 277 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước Mặt trận Tổ quốc,Bí mật nhà nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Bí mật nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

217

Quyết định 255/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

255/QD-TTg,Quyết định 255 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

218

Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

259/QD-TTg,Quyết định 259 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới,Phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam,Phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

219

Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/QD-TTg,Quyết định 240 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực,Thành lập Hội đồng Quy hoạch điện lực quốc gia 2021 2030,Thành lập Hội đồng Quy hoạch phát triển diện lực quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

220

Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

241/QD-TTg,Quyết định 241 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 2030,Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc 2021 2030,Kế hoạch phân loại đô thị giai đoạn 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254