Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2190/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 202203 văn bản

181

Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

387/QD-TTg,Quyết định 387 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô I Vĩnh Phúc,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

182

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

371/QD-TTg,Quyết định 371 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục trang bị phòng thủ dân sự,Danh mục thiết bị phòng thủ dân sự,Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

183

Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

368/QD-TTg,Quyết định 368 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái,Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Móng Cái đến 2040,Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 2040,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

184

Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

359/QD-TTg,Quyết định 359 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến 2030,Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng tầm nhìn 2045,Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

185

Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

358/QD-TTg,Quyết định 358 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành,Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

186

Quyết định 340/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

340/QD-TTg,Quyết định 340 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã 2021 2030,Chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã,Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

187

Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

343/QD-TTg,Quyết định 343 2021,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường,Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường,Kế hoạch thi hành Luật Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

188

Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định 08/2007/QĐ-TTg và 1766/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

348/QD-TTg,Quyết định 348 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể di dân Dự án thủy điện Tuyên Quang,Điều chỉnh Quy hoạch di dân Dự án thủy điện Tuyên Quang,Điều chỉnh Quy hoạch tái định cư thủy điện Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

189

Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

347/QD-TTg,Quyết định 347 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II,Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II tỉnh Bắc Ninh,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

190

Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

346/QD-TTg,Quyết định 346 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Việt Trì,Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì Phú Thọ,Quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

191

Quyết định 342/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

342/QD-TTg,Quyết định 342 2021,Thủ tướng Chính phủ,Báo cáo tiền khả thi Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu theo phương thức PPP,Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu theo PPP,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

192

Quyết định 339/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

339/QD-TTg,Quyết định 339 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam,Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến 2030,Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam tầm nhìn 2045,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

193

Quyết định 338/QĐ-TTg năm 2021 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

338/QD-TTg,Quyết định 338 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận,Sáp nhập Sư phạm Ninh Thuận vào Đại học Nông Lâm,Sáp nhập vào Trường Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

194

Quyết định 319/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

319/QD-TTg,Quyết định 319 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp Gilimex Huế,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Huế,Xây dựng kinh doanh kết cấu khu công nghiệp Gilimex Huế,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

195

Quyết định 336/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I - khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

336/QD-TTg,Quyết định 336 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tam Dương I,Xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Dương I,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

196

Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

316/QD-TTg,Quyết định 316 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa giá trị nhỏ,Dùng tài khoản viễn thông thanh toán dịch vụ giá trị nhỏ,Thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa,Thương mại,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

197

Quyết định 314/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

314/QD-TTg,Quyết định 314 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí phòng chống Covid-19,Kinh phí phòng chống dịch Covid-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

198

Quyết định 307/QĐ-TTg năm 2021 về hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa do

307/QD-TTg,Quyết định 307 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hợp nhất Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa,Hơp nhất Công ty Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa,Hợp nhất thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

199

Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

305/QD-TTg,Quyết định 305 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chi hỗ trợ từ ngân sách khắc phục hậu quả hạn hán,Chi hỗ trợ từ ngân sách khắc phục hậu quả thiếu nước,Chi hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

200

Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

301/QD-TTg,Quyết định 301 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144