Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2188/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203680 văn bản

1

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2019 về hướng dẫn đánh giá và công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2019,Tỉnh Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 29 tháng 8 năm

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

2

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

3

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục các thủ tục hành chính bổ sung; được sửa đổi; thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đường bộ, Đường thủy, Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

2188/QD-UBND,Quyết định 2188,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 19 tháng 10

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

4

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2018,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 20 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

5

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực: dược - mỹ phẩm; khám bệnh, chữa bệnh bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 04 tháng 12 năm

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

6

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

7

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

2188/QD-UBND,Quyết định 2188,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 27 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

8

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Quảng Ngãi,

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

9

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường giao thông từ thôn 10 xã Lộc Nam đi xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

2188/QD-UBND,Quyết định 2188,Tỉnh Lâm Đồng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

10

Quyết định 2188/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thành phố Hà Nội

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2016,Thành phố Hà Nội,Thi Trung học phổ thông quốc gia,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Thành lập ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

11

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020” tỉnh Quảng Ngãi

2188/QD-UBND,Quyết định 2188,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

12

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2015,Tỉnh Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 23/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

13

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2014 Quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai

2188/QD-UBND,Quyết định 2188,Tỉnh Lào Cai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 11/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

14

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2013,Tỉnh An Giang,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2188/QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

15

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2020

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2013,Tỉnh Hà Giang,Phát triển kinh tế - xã hội ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

16

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2011 quy định suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2011,Tỉnh Long An,Suất đầu tư,Đầu tư hạ tầng kỹ thuật,Khu tái định cư,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Long An, ngày

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2011

17

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2009,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2188/QĐ-UBND

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

18

Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

2188/QD-UBND,Quyết định 2188,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2188/QĐ-UBND Sơn La, ngày 08 tháng 9

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

19

Quyết định 2188/QĐ-TTg năm 2016 quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2188/QD-TTg,Quyết định 2188 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thanh toán thuốc ,Chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ,Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ,Thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Thuốc kháng vi rút HIV ,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

20

Quyết định 2188/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2188/QD-BGDDT,Quyết định 2188 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo viên mầm non,Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83