Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2181/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176589 văn bản

1

Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2181/QD-UBND,Quyết định 2181 2019,Tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

2

Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

2181/QD-UBND,Quyết định 2181 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

3

Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương

2181/QD-UBND,Quyết định 2181 2017,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

4

Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

2181/QD-UBND,Quyết định 2181 2016,Tỉnh Cao Bằng,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 11 tháng 11

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

5

Quyết định 2181/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2181/QD-BTP,Quyết định 2181 2015,Bộ Tư pháp,Tổ chức Hội nghị,Thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường NN,Hội nghị tổng kết 5 năm,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

6

Quyết định 2181/QĐ-BTC năm 2015 đính chính Thông tư 120/2015/TT-BTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2181/QD-BTC,Quyết định 2181 2015,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư,Sử dụng tờ khai hải quan,người xuất cảnh nhập cảnh ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

7

Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa

2181/QD-UBND,Quyết định 2181 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 11 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

8

Quyết định 2181/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

2181/QD-UBND,Quyết định 2181,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2181/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

9

Quyết định 2181/QĐ-BGDĐT dừng tuyển sinh năm 2013 đối với Trường Cao đẳng Asean do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2181/QD-BGDDT,Quyết định 2181 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dừng tuyển sinh ,Trường Cao đẳng Asean ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2181/QĐ-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

10

Quyết định 2181/QĐ-CTN năm 2010 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2181/QD-CTN,Quyết định 2181 2010,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2181/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

11

Quyết định 2181/QĐ-BNN-CB năm 2013 công bố tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định 63/2010/-TTg và 65/2011/-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2181/QD-BNN-CB,Quyết định 2181 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/QĐ-BNN-CB Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

12

Kế hoạch 2181/KH-UBND năm 2016 nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020

2181/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2181/KH-UBND Bến Tre, ngày 06 tháng 5 năm 2016 KẾ HOẠCH NÂNG

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

13

Thông báo 2181/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột từ tính Ferit sắt dạng bột, màu đỏ do Tổng cục Hải quan ban hành

2181/TB-TCHQ,Thông báo 2181,Tổng cục Hải quan,Bột từ tính Ferit sắt dạng bột màu đỏ,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

14

Quyết định 530/QĐ-UB năm 2018 về cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành

530/QD-UB,Quyết định 530 2018,Hàng dự trữ quốc gia,Ứng phó sự cố thiên tai,Tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

15

Quyết định 4141/QĐ-UB năm 2016 bãi bỏ Quyết định 3297/-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

4141/QD-UB,Quyết định 4141,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4141/-UBND Cần Thơ, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

16

Quyết định 1123/QĐ-UB năm 2016 về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sar Deung xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

1123/QD-UB,Quyết định 1123 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1123/QĐ-UB Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

17

Quyết định 19/2018/-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành

26 Quyết định 101/QĐ-UB ngày 18/01/2001 Về việc ban hành tập đơn giá xây dựng cơ bản điện nước áp dụng trên phạm vi địa bàn thành phố Hải Phòng. 27 Quyết định 2181/QĐ-UB ngày 18/09/2001 Về việc ban hành tập đơn giá sửa chữa

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

18

Quyết định 526/QĐ-UB năm 2013 quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

526/QD-UB,Quyết định 526,Tỉnh Vĩnh Phúc,tỷ lệ chi phí khoán đấu giá tài sản,chi phí khoán đấu giá tài sản,Bán đấu giá tài sản là tang vật,Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước,Tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ,Tịch thu sung quỹ Nhà nước,Động vật rừng tịch thu sung quỹ nhà nước,bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc ,Tài chính nhà nước

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

19

Quyết định 1368/QĐ-UB năm 2012 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực thuộc địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm để xây dựng ga ngầm (S9, S10, S11, S12) thuộc tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

1368/QD-UB,Quyết định 1368,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt điều chỉnh,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch chi tiết,Đường sắt đô thị,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

20

Quyết định 51/2018/-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2004/QĐ-UB; 18/2004/QĐ-UB; 16/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2004/QĐ-UB NGÀY 09/02/2004; QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2004/QĐ-UB NGÀY 09/02/2004; QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2004/QĐ-UB NGÀY 09/02/2004 CỦA UBND TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83