Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2584 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 217:2004 về cá nước ngọt - cá Bỗng bột - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thủy sản ban hành

28TCN217:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN217:2004,Bộ Thuỷ sản,28 TCN 217:2004,Cá nước ngọt,Cá Bỗng bột ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Thủy sản,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 217:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ BỖNG BỘT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Larvae of Spinibarbus denticulatus - Technical requirements 1 Ðối tượng và phạm

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 217:1998 về phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCXD217:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD217:1998,***,Phòng cháy chữa cháy,Từ vựng ,Thuật ngữ chuyên dùng,Cứu nạn,Xử lý vật liệu nguy hiểm,TCXD 217:1998,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 217 : 1998 (ISO 8421-8 : 1990) PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG CHO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

3

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-217:2002 về thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bưu chính, Viễn thông ban hành theo Quyết định số 34/2002/-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 217: 2002 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 217:1994 về gối cầu cao su cốt bản thép - tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu, lắp đặt

22TCN217:1994,Tiêu chuẩn ngành 22TCN217:1994,***,22TCN 217:1994,Gối cầu cao su cốt bản thép,Tiêu chuẩn chế tạo nghiệm thu lắp đặt,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 217:1994 GỐI CẦU CAO SU CỐT BẢN THÉP TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO, NGHIỆM THU, LẮP ĐẶT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 1. QUY ĐỊNH CHUNG Tiêu chuẩn này được áp dụng

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-17:2014 (IEC 60745-2-17:2010) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với máy phay rãnh và máy đánh cạnh

TCVN7996-2-17:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-17:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7996-2-17:2014 IEC 60745-2-17:2010 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-17: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY PHAY RÃNH VÀ MÁY ĐÁNH CẠNH Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-17:2009 (IEC 60601-2-17 : 2005) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-17: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị tự động điều khiển xạ trị áp sát sau khi nạp nguồn

TCVN7303-2-17:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-17:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-17 : 2009 IEC 60601-2-17 : 2005 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-17: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN XẠ TRỊ ÁP SÁT SAU KHI NẠP NGUỒN Medical electrical equipment - Part 2-17

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5853:1995 (ISO 2137:1985, ASTM D217:1988, IP 50/88) về Mỡ nhờn - Phương pháp xác định độ lún kim

TCVN5853:1995,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5853:1995,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Hóa chất TCVN 5853:1995 MỠ NHỜN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN KIM Lubricating grease - Test method for cone penetration Lời nói đầu TCVN 5853:1995 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 2137:1985, ASTM D217:1988, IP 50/88.

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-17:2006 (IEC 60335-2-17:2006) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với chăn, gối và các thiết bị gia nhiệt uốn được tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

PHẦN 2-17: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHĂN, GỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ GIA NHIỆT UỐN ĐƯỢC TƯƠNG TỰ Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances Lời nói đầu TCVN 5699-2-17 : 2006 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IS0/IEC TS 17027:2015 (IS0/IEC TS 17027:2014) về Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng về năng lực cá nhân sử dụng trong chứng nhận năng lực cá nhân

người được chứng nhận (2.22) về việc xem xét lại bất kỳ quyết định nào của tổ chức chứng nhận (2.17) liên quan đến tình trạng chứng nhận (2.16) mong muốn của họ. [Nguồn: TCVN ISO/IEC 17024:2012, 3.19] 2.6. Người đăng ký Người nộp bản đăng ký để được tham gia vào quá trình chứng nhận (2.19). [Nguồn: TCVN ISO/IEC 17024:2012, 3.13]

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

12

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 610:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô bao tử lạnh đông nhanh

2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04/4/1988 của Bộ Y tế về ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.1.8. Chỉ tiêu khuyết tật, sâu bệnh Không cho phép bắp có khuyết tật, dị dạng, sâu bệnh. 2.1.9. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Theo Quyết định số

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 609:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Dứa lạnh đông nhanh

lượng (đã bỏ hoa, cuống) - Dứa Queen: Không nhỏ hơn 450gam. - Dứa Cayenne: Không nhỏ hơn 600gam. 2.1.6. Hàm lượng chất khô hoà tan (đo bằng khúc xạ kế ở 200 C) - Dứa Queen: Không nhỏ hơn 10%. - Dứa Cayenne: Không nhỏ hơn 10%. 2.1.7. Tạp chất - Không cho phép 2.1.8. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Theo Quyết

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 611:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt lạnh đông nhanh

2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04-4-0998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.2. Yêu cầu thành phẩm 2.2.1. Chỉ tiêu cảm quan 2.2.1.1. Trạng thái Trước khi rã đông: Hạt ngô ở trạng thái cứng và rời. Không được phép có biểu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2011/BTTTT về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

on transponders for search and rescue radar Lời nói đầu QCVN 60:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét cập nhật TCN 68-205:2001 “Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật ” ban hành theo Quyết định số 1059/-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 791:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Vải nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật

quả trở lên. Thịt quả có màu trắng ngà. Cho phép phớt hồng ở phần đuôi. 2.1.4. Hương vị Thịt quả thơm đặc trưng, vị ngọt. Không có mùi vị lạ. 2.1.5. Trạng thái thịt quả Cùi dầy, chắc và bóng. 2.1.6. Hàm lượng chất khô hòa tan (đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Không nhỏ hơn 14% 2.1.7. Hàm lượng Axit (tính theo axit

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Chuẩn bị và nướng bánh 300 Sửa sang, đóng hộp, trang trí 500 2.17. Nông nghiệp Bốc xếp hàng hóa, sử dụng thiết bị và máy móc 200 Nhà chăn nuôi súc vật 50 Nơi

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

18

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 846:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến vải nguyên vỏ lạnh đông

Hương đặc tr­ưng của vải quả chín. Vị ngọt, không có mùi vị lạ. 2.1.5. Kích thước Đư­ờng kính mặt cắt ngang lớn nhất của quả: không nhỏ hơn 30mm. 2.1.6. Hàm lượng chất khô hoà tan (Đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Không nhỏ hơn 14%. 2.1.7. Hàm lư­ợng Axit (tính theo axit xitric) Không lớn hơn 0,4%. 2.2. Yêu

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm

Phát xạ giả bên ngoài 2.1.6. Thay đổi động điều chế 2.1.7. Dung sai tần số vô tuyến 2.2. Yêu cầu kỹ thuật máy thu 2.2.1. Phát xạ giả - ngoài 2.2.2. Độ nhạy thu 2.2.3. Độ nhạy với nhiễu đồng kênh bên ngoài và nhiễu kênh lân cận 2.2.4. Nhiễu giả CW 2.3. Yêu cầu đối với ăng ten 2.3.1. Đường bao

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 45 : 2012/BGTVT về bến xe khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

nước 3.2.1. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 3.2.2. Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW 3.2.3. Trách nhiệm của Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 3.3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị khai thác bến xe khách 3.4. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe khách 3.5. Trách

Ban hành: 12/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209