Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 219954 văn bản

161

Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội

1984/QD-UBND,Quyết định 1984 2021,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi dịch vụ sự nghiệp công dùng ngân sách Hà Nội,Sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực nông nghiệp,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về nông nghiệp Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

162

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2020,Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội năm 2020,Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

163

Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

592/QD-UBND,Quyết định 592 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch thực hiện hành động vì trẻ em Bắc Kạn,Thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Bắc Kạn,Chương trình hành động vì trẻ em Bắc Kạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

164

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

351/QD-UBND,Quyết định 351 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về lao động Sở Lao động Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Lao động Ninh Bình 2021,Thủ tục về tiền lương Ủy ban cấp huyện Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

165

Quyết định 1969/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 (đoạn từ Km0 đến Km5+900, thị xã Sơn Tây), tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

1969/QD-UBND,Quyết định 1969 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 thị xã Sơn Tây,Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 413 Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

166

Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

583/QD-UBND,Quyết định 583 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Danh mục dịch vụ công trực tuyến Bắc Kạn 2021,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Bắc Kạn,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

167

Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030

468/QD-UBND,Quyết định 468 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt phương án quản lý bền vững rừng Ninh Bình,Phương án quản lý bền vững rừng đặc dụng Ninh Bình,Quản lý bền vững rừng đặc dụng Ninh Bình 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

168

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

1428/QD-UBND,Quyết định 1428 2021,Tỉnh Lào Cai,Quy chế phối hợp giữa Ủy ban với Hội Nông dân Lào Cai,Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban với Hội Nông dân,Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban với Hội Nông dân Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

169

Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

1430/QD-UBND,Quyết định 1430 2021,Tỉnh Lào Cai,Phối hợp giữa Ủy ban với Hội Cựu chiến binh Lào Cai,Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban với Hội Cựu chiến binh,Quy chế giữa Ủy ban với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

170

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

765/QD-UBND,Quyết định 765 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục về lao động Sở Lao động Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Lao động Bắc Giang 2021,Công bố thủ tục về tiền lương Sở Lao động Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

171

Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

152/QD-UBND,Quyết định 152 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh 2021,Quản lý di vật cổ vật tỉnh Bắc Ninh,Quản lý bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

172

Quyết định 573/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2021-2022

573/QD-UBND,Quyết định 573 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Danh mục sách lớp 1 trong giáo dục phổ thông Bắc Kạn,Danh mục sách lớp 2 trong cơ sở giáo dục phổ thông,Danh mục sách lớp 6 trong cơ sở giáo dục Bắc Kạn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

173

Quyết định 484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

484/QD-UBND,Quyết định 484 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai,Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai Bắc Ninh,Thu Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

174

Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

383/QD-UBND,Quyết định 383 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục kiến trúc Sở Xây dựng,Giải quyết thủ tục quy hoạch xây dựng Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

175

Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

150/QD-UBND,Quyết định 150 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Sắp xếp lại đơn vị thuộc Sở Tài nguyên tỉnh Bắc Ninh,Tổ chức lại đơn vị thuộc Sở Tài nguyên tỉnh Bắc Ninh,Sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

176

Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

1459/QD-UBND,Quyết định 1459 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Hồ Chí Minh 2021,Công bố thủ tục khí tượng thủy văn Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

177

Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

339/QD-UBND,Quyết định 339 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về biển và hải đảo Ủy ban cấp huyện,Thủ tục về biển và hải đảo Sở Tài nguyên Ninh Bình,Công bố thủ tục về biển và hải đảo của Ninh Bình 2021,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

178

Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

751/QD-UBND,Quyết định 751 2021,Tỉnh Bắc Giang,Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng Bắc Giang,Lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Bắc Giang,Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Bắc Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

179

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

340/QD-UBND,Quyết định 340 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về tham nhũng Thanh tra Ninh Bình,Công bố thủ tục của Thanh tra tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục về phòng chống tham nhũng Thanh tra Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

180

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

341/QD-UBND,Quyết định 341 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính mới Sở Y tế Ninh Bình,Công bố Danh mục thủ tục hành chính Sở Y tế Ninh Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Ninh Bình 2021,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13