Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 219818 văn bản

141

Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

2085/QD-UBND,Quyết định 2085 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi Hà Nội,Phát triển nông nghiệp theo chuỗi Hà Nội 2021 2025,Kế hoạch Phát triển nông nghiệp Hà Nội 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

142

Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong Danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

430/QD-UBND,Quyết định 430 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Chức danh nghề nghiệp Sở Y tế Tuyên Quang,Hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu Sở Y tế Tuyên Quang,Điều chỉnh chức danh nghề nghiệp Sở Y tế Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

143

Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

429/QD-UBND,Quyết định 429 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục về khoa học Sở Nông nghiệp Tuyên Quang,Công bố thủ tục về trồng trọt Tuyên Quang,Thủ tục về chất lượng nông lâm thủy sản Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

144

Quyết định 1499/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

1499/QD-UBND,Quyết định 1499 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Thanh Hóa 2021,Thủ tục về Trồng trọt Sở Nông nghiệp Thanh Hóa,Thủ tục Khoa học Công nghệ Sở Nông nghiệp Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

145

Quyết định 482/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

482/QD-UBND,Quyết định 482 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan,Phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỉnh Ninh Bình 2021,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

146

Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

359/QD-UBND,Quyết định 359 2021,Tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Bình Định,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính Sở Lao động Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

147

Quyết định 532/QĐ-UBND công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021

532/QD-UBND,Quyết định 532 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Bắc Ninh,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 Bắc Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

148

Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

927/QD-UBND,Quyết định 927 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường Lạng Sơn,Bộ đơn giá sản phẩm phân tích môi trường Lạng Sơn,Đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

149

Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 về hình thức, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức do tỉnh Lạng Sơn ban hành

923/QD-UBND,Quyết định 923 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Kết quả sát hạch công chức tỉnh Lạng Sơn,Hình thức xác định kết quả sát hạch công chức Lạng Sơn,Cách thức xác định kết quả sát hạch công chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

150

Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới; sửa đổi, bổ sung và được thay thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

510/QD-UBND,Quyết định 510 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố thủ tục hành chính mới Sở Giao thông Bắc Ninh,Công bố thủ tục của Sở Giao thông Bắc Ninh 2021,Thủ tục sửa đổi bổ sung Sở Giao thông Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

151

Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

478/QD-UBND,Quyết định 478 2021,Tỉnh Ninh Bình,Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình,Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình,Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

152

Quyết định 477/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn năm 2021-2025

477/QD-UBND,Quyết định 477 2021,Tỉnh Ninh Bình,Ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên tai Ninh Bình,Kế hoạch Phòng chống thiên tai Ninh Bình 2021,Phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

153

Quyết định 2027/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

2027/QD-UBND,Quyết định 2027 2021,Thành phố Hà Nội,Giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các quận thành phố Hà Nội,Giao chỉ tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội 2021,Giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các huyện thị xã Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

154

Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre

1009/QD-UBND,Quyết định 1009 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về mỹ phẩm Sở Y tế Bến Tre 2021,Thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm Sở Y tế Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế Bến Tre 2021,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

155

Quyết định 1986/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

1986/QD-UBND,Quyết định 1986 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục về chất lượng nông lâm sản Sở Nông nghiệp,Thủ tục về chất lượng thủy sản Sở Nông nghiệp Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

156

Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

1985/QD-UBND,Quyết định 1985 2021,Thành phố Hà Nội,Bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp Hà Nội,Giải quyết thủ tục về chất lượng nông lâm sản Hà Nội,Thủ tục về chất lượng thủy sản Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

157

Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sự nghiệp kinh tế) của thành phố Hà Nội

1984/QD-UBND,Quyết định 1984 2021,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi dịch vụ sự nghiệp công dùng ngân sách Hà Nội,Sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực nông nghiệp,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về nông nghiệp Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

158

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội 2020,Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội năm 2020,Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

159

Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

592/QD-UBND,Quyết định 592 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch thực hiện hành động vì trẻ em Bắc Kạn,Thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em Bắc Kạn,Chương trình hành động vì trẻ em Bắc Kạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

160

Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

351/QD-UBND,Quyết định 351 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục về lao động Sở Lao động Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Lao động Ninh Bình 2021,Thủ tục về tiền lương Ủy ban cấp huyện Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155