Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 219818 văn bản

121

Sắc lệnh số 217 về việc ấn định các thẩm phán ra làm luật sư do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

217,Sắc lệnh 217 1946,Chủ tịch nước,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 217 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh ngày 10-10-1945 quy định sự tổ chức các đoàn thể Luật sư; Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Sau

Ban hành: 22/11/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

122

Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 và thiết kế mẫu áp dụng đối với Đề án phát triển giao thông nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

123

Hiệp định 217/WTO/VB về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

217/WTO/VB,WTO_Văn bản 217 1994,WTO,Thương mại HIỆP ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI KHÁNG CÁC THÀNH VIÊN, BẰNG HIỆP ĐỊNH NÀY, THOẢ THUẬN NHƯ SAU: PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Định nghĩa trợ cấp 1.1 Theo Hiệp định này, trợ cấp được coi là tồn tại nếu: (a)(1)   có sự đóng góp về tài

Ban hành: 15/04/1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2006

124

Quyết định 217-HĐBT năm 1987 ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa đối với xí nghiệp quốc doanh của Hội đồng Bộ trưởng

217-HDBT,Quyết định 217-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Chính sách,Hạch toán kinh doanh,Xí nghiệp quốc doanh,Chính sách đổi mới,Hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

125

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng và quản lý thực hiện giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 và bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm

Ban hành: 09/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

126

Quyết định 217-HĐBT năm 1985 ban hành Quy chế về giao thầu và nhận thầu trong xây dựng cơ bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

217-HDBT,Quyết định 217-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Giao nhận thầu thi công,Xây dựng cơ bản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 8

Ban hành: 08/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

127

Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang

được thành lập tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang. Điều 2. Giao trách nhiệm: 1. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

128

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. 2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái và khoản 1 Điều 1 Quyết định số

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

129

Quyết định 140/-BGTVT năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 217 đoạn km27-km94+500 tỉnh Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

140/QD-BGTVT,Quyết định 140 2009,Bộ Giao thông vận tải,Vốn đầu tư nâng cấp quốc lộ 217,Nâng cấp quốc lộ 217,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

130

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2010

phải thực hiện xuyên suốt trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình; do vậy, cần triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/2/2017 của

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2017

131

Quyết định 217-CP năm 1981 về việc giao cho Bộ Lao động nhiệm vụ điều động lao động và dân cư trên địa bàn cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

217-CP,Quyết định 217-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Bộ Lao động,Điều động lao động dân cư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1981 QUYẾT

Ban hành: 29/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

132

Nghị định 217-CP năm 1979 về chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên và cơ quan Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

217-CP,Nghị định 217-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chế độ kỷ luật,Chế độ bảo vệ của công,Chế độ phục vụ nhân dân,Cán bộ nhân viên,Cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 08/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

133

Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh sách người Giám định Tư pháp theo vụ việc do tỉnh Ninh Bình ban hành

hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm

Ban hành: 03/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

134

Nghị định 217-CP năm 1976 sửa đổi bản quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao thế ban hành kèm theo Nghị định 161-CP do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

217-CP,Nghị định 217-CP 1976,Hội đồng Chính phủ,An toàn lưới điện cao thế HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-CP Hà Nội , ngày 11 tháng 11 năm 1976

Ban hành: 11/11/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

135

Thông báo số 217/TB-UB về việc sử dụng kinh phí phục vụ triển khai công tác khen thưởng tổng kết tại các cấp: thành phố, sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

217/TB-UB,Thông báo 217 1982,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 217/TB-UB Tp. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 20/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

136

Nghị định 217-CP năm 1974 về điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

217-CP,Nghị định 217-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ quản lý đo lường,Xí nghiệp công nghiệp quốc doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/09/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

137

Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 217/2008/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp Giấy, xác nhận thay đổi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và không thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông do tỉnh Sơn La ban hành

12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 217/2008/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY, XÁC NHẬN THAY ĐỔI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ KHÔNG THU KHOẢN PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIV -

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

138

Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư của nhà nước để thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015

217/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

139

Quyết định 446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

446/QD-UBND,Quyết định 446 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Tuyên Quang 2021,Công bố thủ tục tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục về tài nguyên nước Sở Tài nguyên Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

140

Quyết định 486/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

486/QD-UBND,Quyết định 486 2021,Tỉnh Ninh Bình,Dnh mục dịch vụ sự nghiệp công dùng ngân sách Ninh Bình,Sự nghiệp công dùng ngân sách về phát triển nông thôn,Sự nghiệp công về hoạt động kinh tế nông nghiệp Ninh Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155