Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 219357 văn bản

101

Thông báo số 217/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

217/TB-BGTVT,Thông báo 217 2008,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 217/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

102

Thông báo số 217/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2008 do Bộ Tài chính ban hành

217/TB-BTC,Thông báo 217 2008,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 217/TB-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2008

103

Thông báo số 217/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp triển khai hoạt động xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

217/TB-VPCP,Thông báo 217 2007,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 217/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007 THÔNG

Ban hành: 31/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

104

Nghị quyết 217/2011/NQ-HĐND về số lượng, chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 20 ban hành

217/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2011,Tỉnh Điện Biên,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/2011/NQ-HĐND Điện Biên Phủ, ngày 20

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

105

Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3:2008/BTC) do Bộ Tài chính ban hành

217/2010/TT-BTC,Thông tư 217 2010,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật,Dự trữ Quốc gia,Nhà bạt cứu sinh loại nhẹ BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

106

Quyết định 217-LB/QĐ năm 1978 ban hành quy phạm tạm thời về nối đất các thiết bị điện do Bộ trưởng Bộ Lao động -Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước ban hành

217-LB/QD,Quyết định 217-LB 1978,Bộ Lao động,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nh,Thiết bị điện,Thiết bị điện nối đất,Quy phạm tạm thời BỘ LAO ĐỘNG UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

107

Hướng dẫn 726/HD-TLĐ năm 2014 về công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

726/HD-TLD,Hướng dẫn 726 2014,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,Giám sát và phản biện xã hội ,Theo Quyết định 217-QĐ/TW,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

108

Kế hoạch 503/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

soát tải trọng phương tiện giao thông; - Căn cứ Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe; - Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

109

Nghị quyết 217/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

217/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2009,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 217/2009/NQ-HĐND Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm

Ban hành: 04/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

110

Thông tư 217/2009/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân giai đoạn 2010-2012 do Bộ Tài chính ban hành

217/2009/TT-BTC,Thông tư 217 2009,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN,Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do,Asean Úc Niu Di Lân,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 17/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

111

Quyết định 1355/QĐ-UBND duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án: Đường giao thông Quốc lộ 217 đi xã Lâm Phú và Tam Văn huyện Lang Chánh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

1355/QD-UBND,Quyết định 1355 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Dự án đường giao thông Quốc lộ 217,Phương án tổng thể,Phương án tái định cư,Tái định cư,Bồi thường,Hỗ trợ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2008

112

Hướng dẫn 217/HD-BTL thực hiện Quyết định về thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành

217/HD-BTL,Hướng dẫn 217 2005,Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,Giao thông - Vận tải BỘ QUỐC PHÒNG BTL BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 217/HD-BTL Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

Ban hành: 22/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

113

Nghị quyết 217/2008/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và không thu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

217/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2008,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 217/2008/NQ-HĐND Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

114

Quyết định 1735/-TTg năm 2018 về phê duyệt bổ sung tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 14H vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1735/-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC TUYẾN QUỐC LỘ 47B, QUỐC LỘ 217B, QUỐC LỘ 48E, QUỐC LỘ 49C, QUỐC LỘ 14H VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2018

115

Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND về Chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2008

217/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2007,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/2007/NQ-HĐND Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

116

Quyết định 2025/-TTg năm 2015 sử dụng một phần vốn dư giai đoạn 1 để chuẩn bị giai đoạn 2 của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

2025/QD-TTg,Quyết định 2025 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ,Ngân hàng Phát triển châu Á ,Dự án nâng cấp quốc lộ 217,Công tác thiết kế kỹ thuật ,Cắm cọc giải phóng mặt bằng,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2015

117

Quyết định 768/-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL 217) vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

768/-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC LẦN 2 (QL 217) VAY VỐN ADB THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính

Ban hành: 03/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

118

Kế hoạch 962/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24/01/2014 của Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe; Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

119

Kế hoạch 678/KH-UBND về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoạt động, vận hành theo Quy chế phối hợp số 62/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải - Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe và Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

120

Quyết định 217-HĐBT năm 1990 sửa đổi quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

217-HDBT,Quyết định 217-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thu học phí,Ngành giáo dục phổ thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 13/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236