Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 219357 văn bản

81

Quyết định 217-BYT/QĐ năm 1989 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng và dịch vụ y tế tư do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

217-BYT/QD,Quyết định 217-BYT 1989,Bộ Y tế,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hoạt động bệnh viện,Hoạt động nhà hộ sinh,Hoạt động phòng khám bệnh,Hoạt động phòng xét nghiệm,Hoạt động phòng thăm dò,Dịch vụ y tế tư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

82

Quyết định 217/QĐ-UB năm 1988 ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra, trực thuộc UBND quận, huyện của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

217/QĐ-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA, TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983 ;

Ban hành: 22/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

83

Thông báo 217/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và 2012; tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

217/TB-VPCP,Thông báo 217,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa- Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011 THÔNG

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2011

84

Thông báo 217/TB-BGDĐT về kết quả hội nghị giao ban lần thứ hai năm học 2010-2011 khối các Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

217/TB-BGDDT,Thông báo 217 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/TB–BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 06/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

85

Quyết định 1745/2013/QĐ-UBND về đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án: nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

THÔNG TIỂU VÙNG MÊ KÔNG MỞ RỘNG (GMS) PHÍA BẮC LẦN THỨ 2, (QL217) ĐOẠN QUA HUYỆN QUAN SƠN (Kèm theo Quyết định số 1745/2013/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh) Đơn vị tính: Đồng/m2 Số TT Loại đất và vị trí Giá đất theo số 4194/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Giá

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

86

Quyết định 1667/2013/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngọc Hồi PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ THAY THẾ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN: NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG TIỂU VÙNG MÊKÔNG MỞ RỘNG (GMS) PHÍA BẮC THỨ 2 - QUỐC LỘ 217, ĐOẠN QUA HUYỆN QUAN SƠN (Kèm theo Quyết định số: 1667/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh) 1. Cây trồng - hoa màu. 1.1. Cây ăn quả: Cây ăn quả được chia

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

87

Quyết định 1666/2013/QĐ-UBND về Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

---------------- Số: 1666/2013/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THAY THẾ PHẦN TÀI SẢN, VẬT KIẾN TRÚC ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG GMS PHÍA BẮC (QUỐC LỘ 217) ĐOẠN QUA HUYỆN QUAN SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

88

Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND về đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

1525/2013/QD-UBND,Quyết định 1525 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá thay thế ,Giải phóng mặt bằng,Nâng cấp mạng lưới giao thông,Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS ,Nâng cấp quốc lộ 217,Dự án đường giao thông Quốc lộ 217,Huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

89

Quyết định 1293/2013/QĐ-UBND về đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mạng lưới giao thông tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía bắc lần thứ 2, (quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

1293/2013/QD-UBND,Quyết định 1293 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Nâng cấp mạng lưới giao thông,Đơn giá bồi thường hoa màu,Bồi thường giải phóng mặt bằng,Bồi thường cây cối hoa màu ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

90

Nghị quyết 217/NQ-HĐND năm 2011 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

217/NQ-HDND,Nghị quyết 217 2010,Tỉnh Hưng Yên,Điều chỉnh quy hoạch,Phát triển kinh tế xã hội,Tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

91

Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

217/2013/TT-BTC,Thông tư 217 2013,Bộ Tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

92

Nghị định 217/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

217/2013/ND-CP,Nghị định 217 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 217/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH SỬA

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

93

Quyết định 217/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về tổ chức và quản lý kinh doanh ngành ảnh dân dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

LÝ KINH DOANH NGÀNH ẢNH DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UB ngày 22-10-1985 của UBND TP.Hồ Chí Minh) Để thực hiện tốt chủ trương cải tạo, sắp xếp, xây dựng và quản lý việc kinh doanh ngành ảnh dân dụng của Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành quy định tạm thời về tổ chức và

Ban hành: 22/10/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

94

Thông báo 217/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về kiểm điểm tình hình thực hiện công tác di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu Ba Son do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hồ Chí Minh; - UBND các tỉnh: Đồng Nai, BR-VT; - Các thành viên Ban chỉ đạo theo 458/TTg ngày 28/4/2008 của TTgCP; - Cục Hàng hải Việt Nam; - Các cảng thuộc diện di dời và Cty Portcoast (qua địa chỉ Cty Portcoast: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q1 - TP. HCM); - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: NC, KTTH, ĐP, TH; - Lưu:

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

95

Quyết định 3737/2012/QĐ-UBND về Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3737/2012/QD-UBND,Quyết định 3737 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá,Tài sản,Vật kiến trúc ,Giải phóng mặt bằng,Nâng cấp quốc lộ 217,Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS ,Dự án đường giao thông Quốc lộ 217,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

96

Quyết định 3736/2012/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3736/2012/QD-UBND,Quyết định 3736 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá thay thế ,Cây cối hoa màu trên đất ,Đơn giá bồi thường,Bồi thường cây cối hoa màu ,Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS ,Nâng cấp quốc lộ 217,Dự án đường giao thông Quốc lộ 217,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

97

Quyết định 3738/2012/QĐ-UBND về đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

3738/2012/QD-UBND,Quyết định 3738 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá bồi thường,Giá đất,Giải phóng mặt bằng,Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS ,Nâng cấp quốc lộ 217,Dự án đường giao thông Quốc lộ 217,GMS phía Bắc ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2012

98

Quyết định 217/1998/QĐ-BNN/TCCB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

217/1998/QD-BNN/TCCB,Quyết định 217 1998,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thành lập ban quản lý,Dự án đầu tư xây dựng,Xây dựng bán ngập,Vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2008

99

Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

217/2012/TT-BTC,Thông tư 217 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước 2013,Sửa đổi ngân sách nhà nước 2013,Mục lục ngân sách nhà nước,Ngân sách nhà nước 2013,Sửa đổi mục lục ngân sách ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

100

Thông báo số 217/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

217/TB-VPCP,Thông báo 217 2008,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 217/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2008 THÔNG

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61