Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 219256 văn bản

201

Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

857/QD-UBND,Quyết định 857 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Vĩnh Long,Truyền thông thủ tục trên môi trường điện tử 2021,Thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

202

Quyết định 856/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

856/QD-UBND,Quyết định 856 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Vĩnh Long,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Vĩnh Long,Danh mục dịch vụ công trực tuyến Vĩnh Long 2021,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

203

Quyết định 289/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

289/QD-UBND,Quyết định 289 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum 2021,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

204

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống Xác thực và Quản lý tài khoản tập trung tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1017/QD-UBND,Quyết định 1017 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quản lý hệ thống Xác thực tài khoản tập trung Bà Rịa,Xác thực tài khoản tập trung Bà Rịa Vũng Tàu,Quản lý tài khoản tập trung tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

205

Quyết định 1691/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

1691/QD-UBND,Quyết định 1691 2021,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hà Nội,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

206

Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

843/QD-UBND,Quyết định 843 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

207

Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh Ninh Bình ban hành

311/QD-UBND,Quyết định 311 2021,Tỉnh Ninh Bình,Thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công,Trung tâm Phục vụ hành chính công Ninh Bình,Công bố thủ tục Trung tâm hành chính công Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

208

Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện tỉnh Phú Thọ

842/QD-UBND,Quyết định 842 2021,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội Phú Thọ,Công bố thủ tục Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 2021,Thủ tục Bảo hiểm xã hội tại Bộ phận Một cửa Phú Thọ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

209

Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội

1693/QD-UBND,Quyết định 1693 2021,Thành phố Hà Nội,Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam Bulgaria Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam Bulgaria,Phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

210

Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 của tỉnh Bình Định

1279/QD-UBND,Quyết định 1279 2021,Tỉnh Bình Định,Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,Phát triển chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,Củng cố chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

211

Quyết định 417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình

417/QD-UBND,Quyết định 417 2021,Tỉnh Ninh Bình,Tăng cường quản lý đất đai tỉnh Ninh Bình,Tăng cường quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Ninh Bình,Phê duyệt kế hoạch Tăng cường quản lý đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

212

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

841/QD-UBND,Quyết định 841 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm,Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa,Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Vĩnh Long,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

213

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2021-2022

728/QD-UBND,Quyết định 728 2021,Tỉnh Hà Giang,Danh mục sách giáo khoa lớp 6 phổ thông Hà Giang,Sách lớp 2 trong cơ sở giáo dục phổ thông Hà Giang,Danh mục sách trong giáo dục phổ thông Hà Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

214

Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

832/QD-UBND,Quyết định 832 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Chương trình Phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới,Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Vĩnh Long 2021,Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

215

Quyết định 691/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

691/QD-UBND,Quyết định 691 2021,Tỉnh Hậu Giang,Chương trình thực hành tiết kiệm Hậu Giang 2021,Chương trình thực hành chống lãng phí Hậu Giang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hậu Giang 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

216

Quyết định 587/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

587/QD-UBND,Quyết định 587 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch phòng trừ rầy nâu Bạc Liêu,Kế hoạch phòng trừ bệnh vàng lùn Bạc Liêu,Phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa Bạc Liêu 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

217

Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp xã do tỉnh Phú Thọ ban hành

828/QD-UBND,Quyết định 828 2021,Tỉnh Phú Thọ,Công bố thủ tục về nuôi con nuôi cấp xã Phú Thọ 2021,Công bố thủ tục hành chính nuôi con nuôi cấp xã,Thủ tục được chuẩn hóa về nuôi con nuôi cấp xã Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

218

Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

1612/QD-UBND,Quyết định 1612 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Hà Nội,Thủ tục về quản lý nhà nước Sở Văn hóa Hà Nội,Công bố thủ tục quản lý nhà nước Sở Văn hóa Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

219

Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

293/QD-UBND,Quyết định 293 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ,Danh mục dịch vụ công lĩnh vực Lưu trữ Tuyên Quang,Dịch vụ công dùng ngân sách về Lưu trữ Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

220

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

770/QD-UBND,Quyết định 770 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về đường bộ Sở Giao thông Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính về đường bộ tỉnh Bến Tre,Thủ tục về đường bộ Sở Giao thông Bến Tre 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209