Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 217/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 219357 văn bản

181

Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực: Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

210/QD-UBND,Quyết định 210 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục lĩnh vực Lao động Sở Lao động Kon Tum,Công bố thủ tục lĩnh vực tiền lương Sở Lao động Kon Tum,Công bố thủ tục của Sở Lao động Kon Tum 2021,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

182

Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

526/QD-UBND,Quyết định 526 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giáo dục Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bắc Kạn,Thủ tục hành chính Sở Giáo dục Bắc Kạn 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

183

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

346/QD-UBND,Quyết định 346 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

184

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

903/QD-UBND,Quyết định 903 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động,Công bố thủ tục hành chính Sở Lao động,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tiền lương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

185

Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

896/QD-UBND,Quyết định 896 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả,Thủ tục hành chính Trung tâm Phục vụ hành chính công,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

186

Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm tìm kiếm mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu, tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định CPTPP và EVFTA, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

673/QD-UBND,Quyết định 673 2021,Tỉnh Yên Bái,Thực hiện hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Yên Bái,Thực hiện hiệp định thương mại tự do CPTPP tỉnh Yên Bái,Thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA tỉnh Yên Bái,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

187

Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

347/QD-UBND,Quyết định 347 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

188

Quyết định 1013/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

1013/QD-UBND,Quyết định 1013 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tiên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

189

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

209/QD-UBND,Quyết định 209 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục ngành Văn hóa Thể thao Kon Tum,Công bố thủ tục của ngành Văn hóa Kon Tum 2021,Công bố thủ tục ngành Văn hóa và Du lịch Kon Tum,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

190

Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

509/QD-UBND,Quyết định 509 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy,Văn bản điện tử không gửi kèm bản Bắc Kạn,Danh mục văn bản điện tử giữa các cơ quan Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

191

Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật do tỉnh Vĩnh Long ban hành

890/QD-UBND,Quyết định 890 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật,Thực hiện Hiệp định Mông Cổ về cùng bảo vệ tin mật,Thực hiện Hiệp định Mông Cổ về cùng trao đổi tin mật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

192

Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025

513/QD-UBND,Quyết định 513 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học,Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học tỉnh Bắc Kạn,Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

193

Quyết định 667/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

667/QD-UBND,Quyết định 667 2021,Tỉnh Yên Bái,Quy chế quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng Yên Bái,Quy chế khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng Yên Bái,Quy chế sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng Yên Bái,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

194

Quyết định 975/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

975/QD-UBND,Quyết định 975 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục về Du lịch Sở Du lịch Khánh Hòa,Quy trình giải quyết thủ tục về Du lịch Khánh Hòa,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục Sở Du lịch Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

195

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề do tỉnh An Giang ban hành

801/QD-UBND,Quyết định 801 2021,Tỉnh An Giang,Công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh,Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh An Giang,Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt liền kề An Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

196

Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

510/QD-UBND,Quyết định 510 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục được chuẩn hóa Sở Tư pháp Bắc Kạn,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp Bắc Kạn 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

197

Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

511/QD-UBND,Quyết định 511 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Nông nghiệp Bắc Kạn,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bắc Kạn 2021,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

198

Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

547/QD-UBND,Quyết định 547 2021,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục về Khoa học và Môi trường Sở Nông nghiệp,Thủ tục về Khoa học Công nghệ tỉnh Điện Biên 2021,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Điện Biên 2021,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

199

Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

804/QD-UBND,Quyết định 804 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục Xuất bản Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục về In của Sở Thông tin Nam Định,Công bố thủ tục Sở Thông tin tỉnh Nam Định 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

200

Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

870/QD-UBND,Quyết định 870 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Quy trình thủ tục đường thủy nội địa Vĩnh Long 2021,Thủ tục về đường thủy nội địa Sở Giao thông Vĩnh Long,Phê duyệt quy trình thủ tục Sở Giao thông Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.96.236