Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2156/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176632 văn bản

1

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2019 quy định tạm thời về bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo chất lượng thực hiện đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2019,Tỉnh Cà Mau,Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ,Hệ thống đường huyện tỉnh Cà Mau,Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ Cà Mau,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

2

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

2156/QD-UBND,Quyết định 2156,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

3

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 09 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

4

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang

2156/QD-UBND,Quyết định 2156,Tỉnh Hà Giang,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

5

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt phương án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

6

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030

2156/QD-UBND,Quyết định 2156,Tỉnh Bình Phước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 31 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

7

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Bình

2156/QD-UBND,Quyết định 2156,Tỉnh Quảng Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

8

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2015,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156 /-UBND Đà Nẵng, ngày 15

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

9

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025"

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2014,Tỉnh Hòa Bình,Rượu Bia Nước giải khát,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 23

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

10

Quyết định 2156/QĐ-UBND phê duyệt chương trình, đề án khuyến công địa phương (đợt II) năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2013,Tỉnh Bình Phước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

11

Quyết định 2156/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2156/QD-TTg,Quyết định 2156 2013,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

12

Quyết định 2156/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về soạn thảo Đề án cấp Giấy phép hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2156/QD-BVHTTDL,Quyết định 2156 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Cục Nghệ thuật biểu diễn,Giấy phép hành nghề,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

13

Quyết định 2156/QĐ-NHNN năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực thi hành (bổ sung)

2156/QD-NHNN,Quyết định 2156 2012,Ngân hàng Nhà nước,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

14

Quyết định 2156/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2156/QD-UBND,Quyết định 2156 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính ,Sở Giao thông vận tải Vũng Tàu,Thủ tục hành chính,Cơ sở giao thông vận tải,Sở Giao thông Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

15

Quyết định 2156/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2156/QD-CTN,Quyết định 2156 2011,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2156/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

16

Quyết định 2156/QĐ-BTC năm 2011 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010-2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2156/QD-BTC,Quyết định 2156,Bộ Tài chính,Xuất gạo dự trữ quốc gia,Hỗ trợ gạo cứu đói,Vụ Đông Xuân,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

17

Quyết định 2156/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2156/QD-BNN-DMDN,Quyết định 2156 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2156/QĐ

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

18

Quyết định 2156/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2156/QD-TTg,Quyết định 2156 2009,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Hà Giang,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

19

Quyết định 2156/2012/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với MBQH (dự án) có quy mô nhỏ hơn 10 ha trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và nhỏ hơn 20 ha trên địa bàn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

2156/2012/QD-UBND,Quyết định 2156,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất,Quy mô nhỏ hơn 10 ha ,Nhỏ hơn 20 ha ,Huyện Nga Sơn,Thị xã Bỉm Sơn,Đấu giá quyền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

20

Quyết định 2156/2009/QĐ-UBND Quy định bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2156/2009/QD-UBND,Quyết định 2156 2009,Tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2156/2009/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 10 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122