Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2154/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 176597 văn bản

1

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2019,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 06

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

2

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2018 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã do tỉnh Trà Vinh ban hành

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2018,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

3

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2018 về khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2018,Tỉnh Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

4

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2017,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-UBND Bình Định, ngày 16

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

5

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất vải không dệt SPUNLACE tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

2154/QD-UBND,Quyết định 2154,Tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 15 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

6

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2016,Thành phố Hà Nội,Dự án xây dựng hạ tầng,Khu đấu giá quyền sử dụng đất,Quyền sử dụng đất,Phát triển làng nghề,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

7

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2015 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-UBND Lâm Đồng,

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

8

Quyết định 2154/QĐ-TTg năm 2013 đổi tên Trường Đại học Y Thái Bình thành Trường Đại học Y Dược Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2154/QD-TTg,Quyết định 2154 2013,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

9

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính ,Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu,Thủ tục hành chính Sở KH&ĐT ,TTHC Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Đầu tư,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

10

Quyết định 2154/QĐ-CTN năm 2011 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2154/QD-CTN,Quyết định 2154 2011,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

11

Quyết định 2154/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Trường Đại học Tân Tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2154/QD-TTg,Quyết định 2154,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập, Trường Đại học Tân Tạo ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2154/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

12

Quyết định 2154/QĐ-TTg năm 2009 về xuất trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Bình Định và Phú Yên khắc phục hậu quả của bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2154/QD-TTg, Quyết định 2154, Thủ tướng Chính phủ, Hàng xuất cấp nguồn dự trữ quốc gia, Trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, Khắc phục hậu quả bão lũ, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

13

Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

2154/QD-UBND,Quyết định 2154 2009,Tỉnh Quảng Bình,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Công Thương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2154/QĐ

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

14

Quyết định 2154/QĐ-BCT năm 2008 phê duyệt sửa đổi Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

2154/QD-BCT,Quyết định 2154 2008,Bộ Công thương BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2154/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2011

15

Kế hoạch 2154/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá IX) thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở và xóa

2154/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Phổ cập giáo dục mầm non,Phổ cập giáo dục mầm non Đồng Nai,Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi,củng cố phổ cập tiểu học Đồng Nai,phổ cập trung học cơ sở Đồng Nai,phân luồng học sinh sau trung học,Xóa mù chữ cho người lớn ,xóa m ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI --------

Ban hành: 21/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

16

Quyết định 530/QĐ-UB năm 2018 về cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành

530/QD-UB,Quyết định 530 2018,Hàng dự trữ quốc gia,Ứng phó sự cố thiên tai,Tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

17

Quyết định 4141/QĐ-UB năm 2016 bãi bỏ Quyết định 3297/-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

4141/QD-UB,Quyết định 4141,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4141/-UBND Cần Thơ, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

18

Quyết định 1123/QĐ-UB năm 2016 về Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sar Deung xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

1123/QD-UB,Quyết định 1123 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1123/QĐ-UB Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

19

Quyết định 526/QĐ-UB năm 2013 quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính của hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra quyết định tịch thu do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

526/QD-UB,Quyết định 526,Tỉnh Vĩnh Phúc,tỷ lệ chi phí khoán đấu giá tài sản,chi phí khoán đấu giá tài sản,Bán đấu giá tài sản là tang vật,Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước,Tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ,Tịch thu sung quỹ Nhà nước,Động vật rừng tịch thu sung quỹ nhà nước,bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc ,Tài chính nhà nước

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2013

20

Quyết định 1368/QĐ-UB năm 2012 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực thuộc địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm để xây dựng ga ngầm (S9, S10, S11, S12) thuộc tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

1368/QD-UB,Quyết định 1368,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt điều chỉnh,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch chi tiết,Đường sắt đô thị,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83