Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2147/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2012 công văn

1

Công văn 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2147/BHXH-CSYT V/v: giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

2

Công văn 5892/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5892/BHXH-CSYT V/v giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

3

Công văn 5917/BHXH-CSYT năm 2017 về đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5917/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

4

Công văn 5826/BHXH-CSYT năm 2017 về hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5826/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

5

Công văn 5721/BHXH-CSYT năm 2017 về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn khi đi khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5721/BHXH-CSYT V/v sử dụng thẻ BHYT hết hạn khi đi khám, chữa bệnh Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

6

Công văn 5586/BHXH-CSYT năm 2017 về hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5586/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

7

Công văn 5162/BHXH-CSYT năm 2017 về tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5162/BHXH-CSYT V/v tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

8

Công văn 5163/BHXH-CSYT năm 2017 về ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5163/BHXH-CSYT V/v ký hợp đồng và thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2018 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 17/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

9

Công văn 5092/BHXH-CSYT năm 2017 về kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5092/BHXH-CSYT V/v kiểm tra dữ liệu thẻ BHYT khi tiếp nhận người bệnh khám, chữa bệnh Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

10

Công văn 4922/BHXH-CSYT năm 2017 về giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4922/BHXH-CSYT V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

11

Công văn 4538/BHXH-CSYT năm 2017 về tăng cường giám định, thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4538/BHXH-CSYT V/v tăng cường giám định, thanh toán DVKT thực hiện bằng máy xã hội hóa Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

12

Công văn 4253/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán dịch vụ chẩn đoán hình ảnh và trả kết quả bằng đĩa mềm không in phim do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4253/BHXH-CSYT V/v thanh toán dịch vụ CĐHA và trả kết quả bằng đĩa mềm không in phim Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

13

Công văn 4022/BHXH-CSYT về thanh toán vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 và chi phí 6 tháng đầu năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4022/BHXH-CSYT V/v thanh toán vượt quỹ KCB BHYT năm 2016 và chi phí 6 tháng đầu năm 2017 Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

14

Công văn 2821/BHXH-CSYT năm 2017 về tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2821/BHXH-CSYT V/v tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

15

Công văn 2039/BHXH-CSYT năm 2017 áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2039/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2017

16

Công văn 1912/BHXH-CSYT năm 2017 phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1912/BHXH-CSYT V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

17

Công văn 651/BHXH-CSYT năm 2017 triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 651/BHXH-CSYT V/v triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

18

Công văn 510/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám, chữa bệnh khác để thực hiện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/BHXH-CSYT V/v thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện Hà Nội, ngày 22 tháng 02

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

19

Công văn 467/BHXH-CSYT năm 2017 giải quyết vướng mắc trong thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, Nhi đồng 2 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 467/BHXH-CSYT V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán DVKT tại BV Nguyễn Trãi, BV Nhi đồng 2 Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

20

Công văn 169/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status