Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2147/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1902 công văn

1

Công văn 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2147/BHXH-CSYT V/v: giải quyết vướng mắc khi KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

2

Công văn 2039/BHXH-CSYT năm 2017 áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2039/BHXH-CSYT V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2017

3

Công văn 1912/BHXH-CSYT năm 2017 phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1912/BHXH-CSYT V/v phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT tại địa phương Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

4

Công văn 651/BHXH-CSYT năm 2017 triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 651/BHXH-CSYT V/v triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

5

Công văn 510/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám, chữa bệnh khác để thực hiện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/BHXH-CSYT V/v thanh toán BHYT cho một số DVKT y tế chuyển sang cơ sở KCB khác để thực hiện Hà Nội, ngày 22 tháng 02

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

6

Công văn 467/BHXH-CSYT năm 2017 giải quyết vướng mắc trong thanh toán dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, Nhi đồng 2 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 467/BHXH-CSYT V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán DVKT tại BV Nguyễn Trãi, BV Nhi đồng 2 Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

7

Công văn 169/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

8

Công văn 58/BHXH-CSYT về nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/BHXH-CSYT V/v một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2017 Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

9

Công văn 5398/BHXH-CSYT năm 2016 bổ sung Phụ lục Hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5398/BHXH-CSYT V/v: bổ sung Phụ lục Hợp đồng KCB BHYT năm 2017 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

10

Công văn 5386/BHXH-CSYT năm 2016 triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5386/BHXH-CSYT V/v triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

11

Công văn 5328/BHXH-CSYT năm 2016 hướng dẫn về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5328/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT Hà

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

12

Công văn 5276/BHXH-CSYT năm 2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5276/BHXH-CSYT V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng Hà Nội,

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

13

Công văn 5198/BHXH-CSYT năm 2016 về ký hợp đồng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5198/BHXH-CSYT V/v ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

14

Công văn 4861/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa, bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4861/BHXH-CSYT V/v giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

15

Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4784/BHXH-CSYT V/v thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

16

Công văn 4450/BHXH-CSYT năm 2016 triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4450/BHXH-CSYT V/v triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

17

Công văn 4262/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4262/BHXH-CSYT V/v giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

18

Công văn 3900/BHXH-CSYT năm 2016 về đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3900/BHXH-CSYT V/v đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

19

Công văn 3358/BHXH-CSYT chấn chỉnh công tác giám định bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3358/BHXH-CSYT V/v chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016 Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

20

Công văn 2288/BHXH-CSYT năm 2016 giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2288/BHXH-CSYT V/v giải quyết quyền lợi BHYT theo mức lương cơ sở mới Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status