Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 214/2012/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72578 công văn

1

Công văn 214/TCGDNN-ĐTCQ năm 2020 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo và quản trị nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

214/TCGDNN-DTCQ,Công văn 214 2020,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,Công nghệ thông tin,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

2

Công văn 214/BTP-HTQTCT năm 2019 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

214/BTP-HTQTCT,Công văn 214 2019,Bộ Tư pháp,Công chức làm công tác hộ tịch,Hộ tịch,Thi hành Luật Hộ tịch,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/BTP-HTQTCT V/v tăng cường công

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

3

Công văn 214/HTQTCT-CT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ công chứng, chứng thực liên quan đến văn bản ủy quyền do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

214/HTQTCT-CT,Công văn 214 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Công chứng chứng thực ,Hướng dẫn nghiệp vụ,Hoạt động chứng thực,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

4

Công văn 214/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng nhựa Polyeste Polyol có tên thương mại JF-1012 và miễn truy thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

phân loại mặt hàng nhựa Polyeste Polyol có tên thương mại JF-1012 và miễn truy thu thuế đối với mặt hàng này. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về phân loại hàng hóa: Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

5

Công văn 214/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu dược liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

214/GSQL-GQ1,Công văn 214 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục nhập khẩu dược liệu ,Tạm ngừng nhập khẩu dược liệu ,Dược liệu nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

6

Công văn 214/BCY-CTSBMTT năm 2016 về nội dung thay đổi cơ bản của Thông tư 08/2016/TT-BQP do Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/BCY-CTSBMTT V/v một số nội dung thay đổi cơ bản của Thông tư số 08/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh,

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

7

Công văn 214/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phát thanh truyền hình do Tổng cục Thuế ban hành

26/12/2008 và khoản 14 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: “14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước”. Tại khoản 14 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

8

Công văn 3742/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

3742/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mới ban hành theo Thông tư số

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

10

Công văn 214/GSQL-TH năm 2014 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

214/GSQL-TH,Công văn 214,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

11

Công văn 214/QLCL-KN năm 2014 về xây dựng quy trình phân tích chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

214/QLCL-KN,Công văn 214 2014,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

12

Công văn 214/TCHQ-GSQL năm 2014 kho bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương. Theo đó, kho/bãi phục vụ hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất phải nằm trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 59/2013/TT-BTC; đồng

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

13

Công văn 11051/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 77/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số: 11051/BTC-CST V/v Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 77/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

14

Công văn 11025/BTC-CST năm 2016 xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 70/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

11025/BTC-CST V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ; cơ quan ngang Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Tài nguyên và Môi trường có

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

15

Công văn 214/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

214/BXD-KTXD,Công văn 214 2012,Bộ Xây dựng,Tổng mức đầu tư dự án,Hướng dẫn điều chỉnh ,Đầu tư xây dựng công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/BXD-KTXD V/v hướng

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

16

Công văn 1052/BTC-TCHQ vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số: 1052/BTC-TCHQ V/v vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 62/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam. (đ/c: số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM) Trả lời công văn số

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

17

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1993/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 2376/CT-KTNB ngày 4/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giảm tiền thuê đất theo Thông tư

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

18

Công văn 214/BXD-KHCN áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

214/BXD-KHCN,Công văn 214 2012,Bộ Xây dựng,Áp dụng Quy chuẩn ,An toàn cháy cho nhà và công trình ,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,QCVN 06:2010/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

19

Công văn 11525/BTC-TCNH triển khai Thông tư 127/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

11525/BTC-TCNH,Công văn 11525 2012,Bộ Tài chính,Triển khai Thông tư 127/2012/TT-BTC ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11525/BTC-TCNH Triển khai thực hiện Thông tư số

Ban hành: 28/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

20

Công văn 214/GSQL-TH đăng ký làm việc với Tổng cục Hải quan

214/GSQL-TH,Công văn 214,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/GSQL-TH Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125