Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 212/2005/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191165 văn bản

1

Quyết định 212/2005/QĐ-TTg về quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

******** Số: 212/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÁC SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN; SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CÓ NGUỒN GỐC TỪ SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Ban hành: 26/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/QD-TTg,Quyết định 212 2019,Thủ tướng Chính phủ,Kinh tế tập thể,Chính sách kinh tế tập thể,Tổ chức kinh tế tập thể,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-TTg

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

3

Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2011 về Ngày truyền thống của ngành Xăng dầu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/QD-TTg,Quyết định 212 2011,Thủ tướng Chính phủ,Ngày truyền thống,Ngành Xăng dầu Việt Nam ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 212/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 15/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

4

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

212/QD-UBND,Quyết định 212 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tuyên Quang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tuyên Quang 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

5

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên

212/QD-UBND,Quyết định 212 2020,Tỉnh Phú Yên,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc lĩnh vực giáo dục,Định mức sử dụng máy móc lĩnh vực giáo dục,Sử dụng máy móc thiết bị lĩnh vực giáo dục Phú Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

6

Quyết định 212-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

212-QD/TW,Quyết định 212-QD 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Chức năng nhiệm vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ,Chức năng nhiệm vụ tổ chức chính trị xã hội,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

7

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung nội dung về vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

212/QD-UBND,Quyết định 212,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/UBND-THCB Tuyên Quang, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

8

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

212/QD-UBND,Quyết định 212 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

9

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái

212/QD-UBND,Quyết định 212 2019,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 12 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

10

Quyết định 212/QĐ-BCT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014-2018

tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 9 Quyết định 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/3/2005 Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa 01/9/2005

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

11

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

212/QD-UBND,Quyết định 212 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

12

Quyết định 212/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/QD-TTg,Quyết định 212 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 212/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 21/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

13

Quyết định 212/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 (Nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh) do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

212/QD-UBND,Quyết định 212 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

14

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017

212/QD-UBND,Quyết định 212,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

15

Quyết định 212/QĐ-QLD năm 2017 danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 97 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

212/QD-QLD,Quyết định 212 2017,Cục Quản lý dược,Đăng ký thuốc nước ngoài ,Thuốc nước ngoài cấp số đăng ký,Thuốc nước ngoài,Danh mục 04 thuốc nước ngoài ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

16

Quyết định 212/2005/QĐ-UB bổ sung Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4 của Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê theo Nghị định 61/CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

212/2005/QD-UB,Quyết định 212 2005,Thành phố Hà Nội,Bổ sung,Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 212/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 09/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 212/2005/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ giảm giá tối thiểu khi chỉ định thầu thi công xây dựng đối với công trình điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

212/2005/QD-UBND,Quyết định 212 2005,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 212/2005/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 21 tháng 11 năm

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

18

Quyết định 212/QĐ-UBND Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

212/QD-UBND,Quyết định 212 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 01 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

19

Quyết định 212/QĐ-BTTTT năm 2017 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

212/QD-BTTTT,Quyết định 212 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thừa nhận phòng thử nghiệm ,Chỉ định phòng thử nghiệm ,Phòng thử nghiệm,Năng lực phòng thử nghiệm,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

20

Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

212/QD-UBND,Quyết định 212 2017,Tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 212/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 7 tháng 2 năm 2017

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63