Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2111/QĐ-UBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 173251 văn bản

1

Quyết định 2111/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

2111/QD-BTTTT,Quyết định 2111 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ,Công nghệ thông tin,Điện tử,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

2

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

2111/QD-UBND,Quyết định 2111 2019,Tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ-UBND An

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

3

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

2111/QD-UBND,Quyết định 2111 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

4

Quyết định 2111/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

2111/QD-CTN,Quyết định 2111 2016,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam 2016,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2016

5

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên

2111/QD-UBND,Quyết định 2111 2016,Tỉnh Phú Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 05 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

6

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đơn giá hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50/2014/-TTg do tỉnh An Giang ban hành

2111/QD-UBND,Quyết định 2111 2016,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ-UBND An Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2017

7

Quyết định 2111/QĐ-BYT năm 2015 Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2111/QD-BYT,Quyết định 2111 2015,Bộ Y tế,Dược phẩm,Quản lý dược phẩm,Quốc doanh dược phẩm,Cảnh giác Dược,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 6

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

8

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2111/QD-UBND,Quyết định 2111,Tỉnh Nghệ An,Chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ,Tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật,Giai đoạn 2014 - 2016 ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

9

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

2111/QD-UBND,Quyết định 2111 2012,Tỉnh Long An,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2111/QĐ

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2012

10

Quyết định 2111/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2111/QD-TTg,Quyết định 2111 2011,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Quy hoạch tổng thể phát triển,Tỉnh Hưng Yên,Phát triển kinh tế xã hội,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

11

Quyết định 2111/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2111/QD-TTg,Quyết định 2111 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Tây Ninh,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

12

Quyết định 2111/QĐ-UBND năm 2008 quy định quản lý, khoán chi phí xử lý hàng tịch thu sung quỹ nhà nước của Đội kiểm tra, kiểm soát lâm sản liên ngành huyện do tỉnh Quảng Nam ban hành

2111/QD-UBND,Quyết định 2111,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Quyết định 2111/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 điều chỉnh Ủy viên Ban Chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2111/QD-BNN-TCCB,Quyết định 2111 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án chống ngập úng ,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy viên Ban Chỉ đạo ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

14

Quyết định 2111/QĐ-BTM đính chính Quyết định 33/2006/-BTM và thu hồi Quyết định 34/2006/-BTM về nhập khẩu hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành

2111/QD-BTM,Quyết định 2111,Bộ Thương mại,Nhập khẩu hàng hóa,Mức thuế suất nhập khẩu,Hạn ngạch thuế quan,Hàng hóa xuất xứ Campuchia,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2111/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2007

15

Kế hoạch 2111/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kết luận 45-KL/TW và Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2111/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 21 tháng 5 năm 2019 KẾ

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

16

Kế hoạch 2111/KH-UBND tổ chức hoạt động Hè năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2111/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động hè năm 2014 ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2111/KH-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

17

Quyết định 33/2006/QĐ-UBT về bảng giá đất ở trong khu dân cư Minh Châu, Phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

33/2006/QD-UBT,Quyết định 33 2006,Tỉnh Sóc Trăng,Bảng giá đất,Khu dân cư Minh Châu,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2006/QĐ-UBT Sóc

Ban hành: 07/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

18

Quyết định 32/2006/QĐ-UBT ban hành Quy định tạm thời về quản lý và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

32/2006/QD-UBT,Quyết định 32,Tỉnh Sóc Trăng,Quy định tạm thời,Thanh toán vốn đầu tư,Quản lý vốn đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 32/2006/QĐ-UBT

Ban hành: 07/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2010

19

Quyết định 31/2006/QĐ-UBT về mức phụ cấp đối với Phó trưởng Ban nhân dân khóm, ấp và công an viên do Tỉnh Sóc Trăng ban hành

31/2006/QD-UBT,Quyết định 31 2006,Tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2006/QĐ-UBT Sóc Trăng, ngày 03

Ban hành: 03/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

20

Quyết định 29/2006/QĐ-UBT điều chỉnh Quy định chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 55/2004/.UBNDT

29/2006/QD-UBT,Quyết định 29 2006,Tỉnh Sóc Trăng,Điều chỉnh Quy định ,Chính sách ưu đãi đầu tư,Khu công nghiệp An Nghiệp,Tỉnh Sóc Trăng,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122