Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 135119 văn bản

1

Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

--------------- Số: 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ, NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

2

Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT,Thông tư liên tịch 21 2013,Bộ Xây dựng,Bộ Công thương,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thương mại,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

3

Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

169/2013/TTLT-BTC-BTTTT,Thông tư liên tịch 169 2013,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,chế độ thù lao người kiểm tra xuất bản phẩm,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

4

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BXD-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Tài chính ban hành

04/2013/TTLT-BXD-BTC,Thông tư liên tịch 04 2013,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn định mức,Quy định tiêu chuẩn định mức ,Nhà ở công vụ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG – BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

5

Quyết định 210/QĐ-BTTTT năm 2017 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

210/QD-BTTTT,Quyết định 210 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng thử nghiệm,Phòng thử nghiệm nước ngoài,Phòng thử nghiệm phát thanh BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

6

Thông tư liên tịch 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Xây dựng ban hành

15/2016/TTLT-BTTTT-BXD,Thông tư liên tịch 15 2016,Bộ Xây dựng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công trình hạ tầng kỹ thuật,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Kỹ thuật viễn thông thụ động,Quản lý xây dựng công trình,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

7

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

80/2016/TTLT-BTC-BTTTT,Thông tư liên tịch 80 2016,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Danh mục thủ tục hành chính một cửa,Cơ chế một cửa quốc gia,Cổng thông tin một cửa quốc gia,Chứng từ điện tử,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

8

Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính ban hành

38/2015/TTLT-BTTTT-BTC,Thông tư liên tịch 38 2015,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Đầu thu truyền hình,Hỗ trợ đầu thu truyền hình số,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

9

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính ban hành

21/2015/TTLT-BTTTT-BTC,Thông tư liên tịch 21 2015,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị thu truyền hình số mặt đất,Hỗ trợ truyền hình số mặt đất,Hỗ trợ đầu thu truyền hình số,Đầu thu truyền hình,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

10

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Tài chính ban hành

18/2015/TTLT-BTTTT-BTC,Thông tư liên tịch 18 2015,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chuyển bưu phẩm bưu kiện,Chuyển phát bưu kiện,Chuyển phát bưu phẩm,Bưu gửi không có người nhận,Xử lý bưu phẩm vô thừa nhận,Xử lý bưu kiện vô thừa nhận,Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

11

Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

145/2014/TTLT-BTC-BTTTT,Thông tư liên tịch 145 2014,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

12

Quyết định 210/QĐ-BTC năm 2016 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính

--------------- Số: 210/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

13

Quyết định 210/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

210/QD-BXD,Quyết định 210 2015,Bộ Xây dựng,Công nhận,Thị trấn,Đô thị loại IV,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 210/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

14

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành

10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA,Thông tư liên tịch 10 2013,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Thông tin và Truyền thông,Đài vô tuyến điện,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

15

Thông tư liên tịch 225/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

225/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT,Thông tư liên tịch 225 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình mục tiêu quốc gia,Kinh phí ngân sách nhà nước,Đưa thông tin về cơ sở ,Đưa thông tin về cơ sở miền núi,Đưa thông tin về cơ sở vùng sâu ,Đưa thông tin về cơ sở vùng xa,Đưa thông tin về cơ sở biên giới,Chương trình

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

16

Thông tư 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

210/2016/TT-BTC,Thông tư 210 2016,Bộ Tài chính,Lệ phí thẩm định,Mức thu chế độ thu nộp,Thu quản lý sử dụng phí ,Phí thẩm định công trình xây dựng,Thiết kế công trình xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

17

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT,Thông tư liên tịch 19 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý sử dụng kinh phí,Ứng dụng công nghệ thông tin,Chương trình quốc gia,Cơ quan nhà nước,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ– BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

18

Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

18/2012/TTLT-BTC-BTTTT,Thông tư liên tịch 18 2012,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sử dụng kinh phí,Tác phẩm báo chí chất lượng cao,Giai đoạn 2011-2015,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH- BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

19

Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ ban hành

20/2013/TTLT-BXD-BNV,Thông tư liên tịch 20 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Xây dựng,Quản lý đầu tư phát triển đô thị,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG – BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

20

Thông tư liên tịch 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

131/2011/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT,Thông tư liên tịch 131 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chương trình mục tiêu quốc gia,Quản lý sử dụng kinh phí,Đưa thông tin về cơ sở ,Vùng sâu vùng xa hải đảo ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219