Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/BXD-HĐXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3241 văn bản

1

Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2016/TT-BXD,Thông tư 21 2016,Bộ Xây dựng,Cải tạo chung cư cũ,Đánh giá mức độ nguy hiểm,Xây dựng lại chung cư cũ,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Quản lý nhà chung cư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

2

Thông tư 21/2014/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2014/TT-BXD,Thông tư 21 2014,Bộ Xây dựng,Quy chuẩn kỹ thuật,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Người khuyết tật ,Hỗ trợ người khuyết tật,Phương tiện đi lại của người khuyết tật,Người khuyết tật tham gia giao thông,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

3

Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

21/2010/TT-BXD,Thông tư 21 2010,Bộ Xây dựng,Công bố hợp quy,Chứng nhận sản phẩm hàng hoá,Vật liệu xây dựng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/TT-BXD

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

4

Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT,Thông tư liên tịch 21 2013,Bộ Xây dựng,Bộ Công thương,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thương mại,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

5

Thông tư 21/2009/TT-BXD về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

21/2009/TT-BXD,Thông tư 21 2009,Bộ Xây dựng,Lập quy hoạch,Thẩm định quy hoạch,Phê duyệt quy hoạch,Quản lý quy hoạch,Quy hoạch xây dựng nông thôn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số:

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

6

Quyết định 21/2007/QĐ-BXD quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành

21/2007/QD-BXD,Quyết định 21 2007,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng công sở,Cơ quan hành chính Nhà nước,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :  21/2007/QĐ-BXD

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

7

Quyết định 21/2006/QĐ-BXD sửa đổi Tiêu chuẩn TCXDVN 323 : 2004 ban hành theo Quyết định 26/2004/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2006/QD-BXD,Quyết định 21 2006,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở cao tầng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2006/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SÔ NỘI

Ban hành: 19/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2006

8

Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2005/QD-BXD,Quyết định 21 2005,Bộ Xây dựng,Ký hiệu bản vẽ,Ký hiệu trong đồ án,Đồ án xây dựng,Hệ thống ký hiệu bản vẽ,Hệ thống ký hiệu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2005/QĐ-BXD

Ban hành: 22/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 21/2004/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 322 : 2004 "Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền " do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2004/QD-BXD,Quyết định 21 2004,Bộ Xây dựng,Bê tông,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,Tiêu chuẩn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ******* Số:   21/2004/QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******  Hà nội, ngày   22    tháng  9   năm 2004

Ban hành: 22/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

10

Quyết định 21/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2003/QD-BXD,Quyết định 21 2003,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn,Trường dạy nghề,Tiêu chuẩn thiết kế,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-BXD

Ban hành: 28/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 21/2000/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2000/QD-BXD,Quyết định 21,Bộ Xây dựng,Văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2000/QĐ-BXD

Ban hành: 25/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

12

Quyết định 25/QĐ-HĐXD năm 2016 công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm thí điểm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề và Phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành

25/QD-HDXD,Quyết định 25 2016,Cục Quản lý hoạt động xây dựng,Các hoạt động xây dựng ,Hoạt động xây dựng,Cấp chứng chỉ,Quy chế cấp chứng chỉ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

13

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

14

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

21-HD/BTCTW,Hướng dẫn 21-HD 2019,Ban Tổ chức Trung ương,Cán bộ đảng viên ,Tổ chức đảng,Đánh giá xếp loại,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

15

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hội Luật gia Việt Nam,Hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ,Giải pháp hỗ trợ phát triển,Dịch vụ pháp lý THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

16

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

21/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 21 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Tổ chức tài chính vi mô ,Cấp giấy phép,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/08/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

17

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

18

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 20 tháng 7

Ban hành: 20/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

19

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2019,Chính phủ,Miễn thị thực,Hiệp định miễn thị thực,Phê duyệt Hiệp định miễn thị thực,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

20

Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

21/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36