Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2010/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 153472 văn bản

1

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

2

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 20 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

3

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

4

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 25 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2010

5

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 18 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 18/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

6

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

7

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẢM BẢO AN

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

8

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

9

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠO

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

10

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Pleiku, ngày 14 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, SÁT

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2010

11

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 45/2005/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 13 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

12

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 11 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2010

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

14

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân loại và phân cấp quản lý các đơn vị dự toán cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN LOẠI

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

15

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 20 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

16

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về quy định đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 15 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ,

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

17

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 07 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP VÀ PHÂN CÔNG

Ban hành: 07/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

18

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và tiếp khách trong nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 26 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

19

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 26 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

20

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LỆ

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234