Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2010/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27206 văn bản

1

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND về quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số: 21/2010/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 27 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ, CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

2

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND phê chuẩn định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 24 ban hành

Số: 21/2010/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VÀ ĐỊNH MỨC CHI CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỔN ĐỊNH TRONG 5 NĂM 2011 - 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2012

3

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21,Tỉnh Vĩnh Phúc,Nhiệm vụ kinh tế xã hội ,nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2013

4

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND phê chuẩn đề án phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2013

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,phát triển bóng đá,giai đoạn 2011 - 2013,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

5

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 22 ban hành

--------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 22 (Từ ngày 07 đến ngày 10

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

6

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Trị

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHOÁ V, KỲ

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

7

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2011 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2010,Tỉnh Đắk Lắk,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

8

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

9

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND thông qua Đề án đặt tên đường Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21,Tỉnh Bình Định,đề án đặt tên đường Bình Định ,Khu dân cư mới quy hoạch,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

10

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2010 – 2011 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số: 21/2010/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2010 – 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18 (Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

11

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 19 ban hành

Số: 21/2010/NQ-HĐND TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19 (từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

12

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2011 - 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 20 ban hành

Số: 21/2010/NQ-HĐND Bạc Liêu, ngày 08 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ NĂM HỌC 2011 - 2012 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2012

13

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2010,Thành phố Cần Thơ,Thành phố Cần Thơ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Cần

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

14

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND thông qua “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2011-2015, có xét đến năm 2020”

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2010,Tỉnh Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Gia Nghĩa, ngày 15

Ban hành: 15/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2013

15

Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND

21/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2010,Tỉnh Cao Bằng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2010/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 09 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

16

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

17

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, tổ dân phố, tiểu khu; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Sáp nhập thôn tổ dân phố tỉnh Bắc Kạn,Ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020,Đổi tên tổ dân phố phường Xuất Hóa Bắc Kạn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

18

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

19

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 20 tháng 7

Ban hành: 20/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

20

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh quản lý do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

21/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 09

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.200.218.187