Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2004/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22301 văn bản

1

Chỉ thị 21/2004/CT-UB tăng cường quản lý, tổ chức lại hoạt động sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

21/2004/CT-UB,Chỉ thị 21 2004,Tỉnh Đắk Lắk,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/CT-UB Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

2

Chỉ thị 21/2004/CT-UB tăng cường thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi thành phố Cần Thơ

21/2004/CT-UB,Chỉ thị 21,Thành phố Cần Thơ,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/CT-UB TP. Cần Thơ, ngày 05

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2013

3

Chỉ thị 21/2004/CT-UB đẩy mạnh công tác quản lý đo lường, chất lượng sản phẩm và thực thi quyền sở hữu trí tuệ do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

21/2004/CT-UB,Chỉ thị 21 2004,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/CT-UB Đà Lạt, ngày 30 tháng 08 năm 2004

Ban hành: 30/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

4

Chỉ thị 21/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21/2004/CT-UB,Chỉ thị 21,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2004/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Ban hành: 09/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

5

Chỉ thị 21/2004/CT.UB về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005 do tỉnh An Giang ban hành

21/2004/CT.UB,Chỉ thị 21,Tỉnh An Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/CT.UB Long xuyên, ngày 28 tháng 6 năm

Ban hành: 28/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

6

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Đông Xuân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

7

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/CT-TTg,Chỉ thị 21 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hội Luật gia Việt Nam,Hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam ,Giải pháp hỗ trợ phát triển,Dịch vụ pháp lý THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

8

Chỉ thị 21/2006/CT-UB về đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân Nghệ An ban hành

21/2006/CT-UB,Chỉ thị 21,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2006/CT-UB Vinh, ngày 10 tháng 3 năm 2009 CHỈ THỊ

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

9

Quyết định 21/2004/QĐ-UB Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảo trì đường bộ,Quản lý đường bộ,Bảo vệ đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2004/QĐ-UB

Ban hành: 20/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

10

Chỉ thị 21/CT.UB năm 2004 về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư do tỉnh Vĩnh Long ban hành

21/CT.UB,Chỉ thị 21 2004,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT.UB TX Vĩnh Long, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 08/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

11

Quyết định 21/2004/QĐ-UB quy định đơn giá thuê đất có tài nguyên khoáng sản, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2004/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 19 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 19/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

12

Quyết định 21/2004/QĐ-UB về quy chế thành lập và sử dụng quỹ phòng, chống ma tuý cấp xã (xã, phường, thị trấn) do tỉnh Nghệ An ban hành

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/QĐ-UB Nghệ An, ngày 12 tháng 03 năm 2004

Ban hành: 12/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

13

Quyết định 21/2004/QĐ-UB phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Bầu cử,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số đại biểu được bầu,Quận 3,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Khóa IX,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2004/QĐ-UB TP.Hồ

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

14

Quyết định 21/2004/QĐ-UB ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, huyện Từ Liêm-Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Thành phố Hà Nội,Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì,Tỷ lệ 1-500,Quy hoạch chi tiết,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2004/QĐ-UB

Ban hành: 19/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

15

Quyết định 21/2004/QĐ-UB về thành lập Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/QĐ-UB Vị Thanh, ngày 07 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 07/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

16

Quyết định 21/2004/QĐ-UB về Thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

21/2004/QD-UB,Quyết định 21 2004,Thành phố Cần Thơ,Đài Phát thanh Truyền hình TP Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2004/QĐ-UB

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

17

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Tỉnh Thái Bình,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

18

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bình Định

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Tỉnh Bình Định,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

19

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện giao thông do thành phố Hải Phòng ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21 2018,Thành phố Hải Phòng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

20

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về tăng cường trách nhiệm thực thi pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

21/CT-UBND,Chỉ thị 21,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144