Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183904 văn bản

1

Nghị định 21-CP năm 1997 Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng INTERNET ở Việt Nam

21-CP,Nghị định 21-CP 1997,Chính phủ,Quy chế tạm thời,Sử dụng INTERNET,Dịch vụ internet,Internet Việt Nam,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

2

Nghị định 21-CP năm 1996 sửa đổi Điều 5 và Điều 7 Nghị định 61/CP về mua bán và kinh doanh Nhà ở

21-CP,Nghị định 21-CP 1996,Chính phủ,Kinh doanh nhà ở,Mua bán nhà ở,Sửa đổi,Thương mại,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1996

Ban hành: 16/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 21-CP năm 1995 về việc thành lập Hội đồng học hàm Nhà nước

21-CP,Nghị định 21-CP 1995,Chính phủ,Hội đồng Học hàm Nhà nước,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 1995

Ban hành: 04/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

4

Nghị định 21-CP năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban biên giới của Chính phủ

21-CP,Nghị định 21-CP 1993,Chính phủ,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Ban Biên giới,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1993

Ban hành: 08/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Quyết định 21-CP năm 1979 về việc mở rộng thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

21-CP,Quyết định 21-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Đồng Hới,Mở rộng thị xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ

Ban hành: 18/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

6

Nghị quyết 21-CP về tổ chức làm việc 8 giờ liền trong các cơ quan, quân đội và đoàn thể do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-CP, Nghị quyết 21-CP, Hội đồng Chính phủ, Lao động- Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1975 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 21-CP NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1975VỀ TỔ CHỨC LÀM VIỆC 8

Ban hành: 20/01/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Chỉ thị 21-CP năm 1967 về tăng cường công tác nghiên cứu đông y và kết hợp đông y và tây y do Hội đồng Chính phủ ban hành

21-CP, Chỉ thị 21-CP, Hội đồng Chính phủ, Thể thao- Y tế HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 1967 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU ĐÔNG Y VÀ KẾT HỢP ĐÔNG Y VÀ TÂY Y Từ khi có chỉ

Ban hành: 19/02/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

8

Chỉ thị 21-CP nawm 1960 về việc lập kế hoạch khoa học và kỹ thuật 5 năm (1961 – 1965) do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

21-CP, Chỉ thị 21-CP, Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1960 CHỈ THỊ VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 5 NĂM (1961 – 1965) Để khoa học và kỹ thuật phục vụ tốt công

Ban hành: 29/06/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

9

Quyết định 182/2004/QĐ-UB sửa đổi Điều 9 Quyết định 63/1999/QĐ-UB quy định điều kiện quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP năm 1994 và Nghị định 21/CP năm 1996 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP NGÀY 5/7/1994 VÀ NGHỊ ĐỊNH 21/CP NGÀY 16/4/1996 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

10

Quyết định 63/1999/QĐ-UB qui định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP21/CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

63/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC KHI BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/CP NGÀY 16/4/1996 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 31/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

11

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2019 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ê-ti-ô-pi-a do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2019,Chính phủ,Miễn thị thực,Hiệp định miễn thị thực,Phê duyệt Hiệp định miễn thị thực,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

12

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2016,Chính phủ,Phân cấp quản lý nhà nước,Nguyên tắc phân cấp quản lý,Đẩy mạnh rà soát văn bản pháp luật,Ủy ban nhân dân tỉnh ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

13

Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

21/2018/ND-CP,Nghị định 21 2018,Chính phủ,Công tác bảo vệ,Nhà nước,Lực lượng Cảnh sát bảo vệ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

14

Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

21/2017/ND-CP,Nghị định 21 2017,Chính phủ,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hướng dẫn thi hành,Đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

15

Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

21/2016/ND-CP,Nghị định 21 2016,Chính phủ,Thanh tra chuyên ngành,Thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm,Cơ quan thanh tra chuyên ngành,Đóng bảo hiểm xã hội,Đóng bảo hiểm y tế,Chế độ đóng bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

16

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bắc Kạn do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Quy hoạch đất đai,Quy hoạch đất Bắc Kạn ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

17

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2012 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Campuchia do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2012,Chính phủ,21/NQ-CP năm 2012 ,Ký Nghị định thư,Sửa đổi,Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư ,Việt Nam - Campuchia,Chính phủ,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

18

Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

21/2015/ND-CP,Nghị định 21 2015,Chính phủ,Chế độ nhuận bút thù lao, Nhuận bút thù lao tác phẩm điện ảnh,Nhuận bút thù lao tác phẩm mỹ thuật,Nhuận bút thù lao tác phẩm nhiếp ảnh,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

19

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2011,Chính phủ,Danh sách đơn vị bầu cử,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Tỉnh Bình Phước,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Nhiệm kỳ 2011 - 2016 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

20

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường: Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2010,Chính phủ,Thành lập,Phường Minh Phương,Phường Minh Nông,Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/NQ-CP

Ban hành: 05/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98