Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2012/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204360 văn bản

1

Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật

21/2021/TT-BCA,Thông tư 21 2021,Bộ Công An,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản danh mục bí mật nhà nước độ Mật,Bãi bỏ văn bản quy phạm bí mật nhà nước độ Mật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

2

Thông tư 21/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

21/2019/TT-BCA,Thông tư 21 2019,Bộ Công An,Sửa đổi Thông tư,Vũ khí vật liệu nổ,Công cụ hỗ trợ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 7

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

3

Thông tư 21/2015/TT-BCA về Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

21/2015/TT-BCA,Thông tư 21 2015,Bộ Công An,Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc ,Nội quy cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 5

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

4

Thông tư 21/2011/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh do Bộ Công an ban hành

21/2011/TT-BCA,Thông tư 21 2011,Bộ Công An,Quyết định chưa cho nhập cảnh,Quyết định chưa được xuất cảnh,Quyết định tạm hoãn xuất cảnh ,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2011/TT-BCA

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

5

Thông tư 71/2012/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

71/2012/TT-BCA,Thông tư 71 2012,Bộ Công An,Tái hòa nhập cộng đồng,Người chấp hành xong án phạt tù,Chấp hành xong án phạt tù ,Hòa nhập cộng đồng,Đơn vị Công an nhân dân ,Người mới ra tù,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

6

Thông tư 69/2012/TT-BCA hướng dẫn "Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch" trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

69/2012/TT-BCA,Thông tư 69 2012,Bộ Công An,Chế độ phụ cấp,Công viên chức ,Người lao động,Cơ sở y tế công lập,Chế độ phụ cấp chống dịch ,Phụ cấp đặc thù,Phụ cấp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2012

7

Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

65/2012/TT-BCA,Thông tư 65 2012,Bộ Công An,Nhiệm vụ Cảnh sát giao thông đường bộ ,Quyền hạn Cảnh sát giao thông đường bộ ,Hình thức nội dung tuần tra kiểm soát ,Cảnh sát giao thông đường bộ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

8

Thông tư 64/2012/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bộ Công an ban hành

64/2012/TT-BCA,Thông tư 64 2012,Bộ Công An,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 10

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

9

Thông tư 63/2012/TT-BCA quy định về đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

63/2012/TT-BCA,Thông tư 63 2012,Bộ Công An,Gia nhập điều ước quốc tế,Ký kết gia nhập điều ước quốc tế,Ký kết Điều ước quốc tế,Thỏa thuận quốc tế,Điều ước quốc tế,Đề xuất ,Công an nhân dân BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

10

Thông tư 56/2012/TT-BCA hướng dẫn Điều 6 Nghị định 72/2010/NĐ-CP về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

56/2012/TT-BCA,Thông tư 56 2012,Bộ Công An,Vi phạm pháp luật về môi trường,Phòng ngừa chống tội phạm ,Hướng dẫn Nghị định 72/2010/NĐ-CP,Trách nhiệm hình sự,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

11

Thông tư 57/2012/TT-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2012/TT-BCA,Thông tư 57 2012,Bộ Công An,Nhập khẩu quản lý sử dụng,Tiêu hủy mẫu chất ma túy ,Mục đích quốc phòng an ninh,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2012/TT-BCA

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

12

Thông tư 55/2012/TT-BCA quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

55/2012/TT-BCA,Thông tư 55 2012,Bộ Công An,Trách nhiệm quản lý nhà nước,Công tác bồi thường ,Bồi thường trong Công an nhân dân,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

13

Thông tư 39/2012/TT-BCA quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

39/2012/TT-BCA,Thông tư 39 2012,Bộ Công An,Quản lý giam giữ ,Người bị kết án tử hình ,Bộ Công An,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 39/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

14

Thông tư 34/2012/TT-BCA quy định biểu mẫu sử dụng trong quản lý, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

34/2012/TT-BCA,Thông tư 34 2012,Bộ Công An,Biểu mẫu,Quản lý tiếp nhận thu gom,Phân loại bảo quản thanh lý tiêu hủy ,Bộ Công An BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/2012/TT-BCA Hà Nội,

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

15

Thông tư 30/2012/TT-BCA hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

30/2012/TT-BCA,Thông tư 30 2012,Bộ Công An,Hướng dẫn pháp lệnh,Quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ,Quản lý công cụ hỗ trợ,Vũ khí công cụ hỗ trợ BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2012/TT-BCA

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

16

Thông tư 31/2012/TT-BCA hướng dẫn việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

31/2012/TT-BCA,Thông tư 31 2012,Bộ Công An,Tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ,Thu gom thanh lý vật liệu nổ,Phân loại vật liệu nổ BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2012/TT-BCA Hà Nội,

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

17

Thông tư 27/2012/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân do Bộ Công an ban hành

27/2012/TT-BCA,Thông tư 27 2012,Bộ Công An,Mẫu Chứng minh nhân dân mới,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

18

Thông tư 26/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

26/2012/TT-BCA,Thông tư 26 2012,Bộ Công An,Mức lương tối thiểu chung,Công an nhân dân,Hướng dẫn thực hiện,Lao động - Tiền lương BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2012/TT-BCA

Ban hành: 10/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

19

Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BCA ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công an quy định chế độ quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong Công an nhân dân. Điều 6. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012. 2. Chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Thông tư này

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

20

Thông tư 25/2012/TT-BCA quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

25/2012/TT-BCA,Thông tư 25 2012,Bộ Công An,Thủ trưởng,Thủ trưởng cơ quan,Phó Thủ trưởng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 25/2012/TT-BCA

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52