Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2012/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 184106 văn bản

161

Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban hành

66/2015/TT-BCA,Thông tư 66 2015,Bộ Công An,Thẻ căn cước công dân ,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Tàng thư căn cước công dân ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

162

Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu Thẻ căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

61/2015/TT-BCA,Thông tư 61 2015,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Sản xuất quản lý mẫu thẻ,Quản lý căn cước,Bộ Công An,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2015/TT-BCA

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

163

Thông tư 60/2015/TT-BCA Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 2. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QD-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

164

Thông tư 58/2015/TT-BCA quy định tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát cơ động do Bộ Công An ban hành

58/2015/TT-BCA,Thông tư 58 2015,Bộ Công An,Trật tự an toàn xã hội,Tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh,Lực lượng cảnh sát cơ động ,Bộ Công An BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2015/TT-BCA

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

165

Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2015/TT-BCA,Thông tư 57 2015,Bộ Công An,Trang bị phương tiện phòng cháy ,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Bộ Công An,Phòng cháy và chữa cháy,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

166

Thông tư 54/2015/TT-BCA bổ sung Điều 25a vào Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

54/2015/TT-BCA,Thông tư 54 2015,Bộ Công An,Đăng ký xe,Bộ Công An,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 54/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

167

Thông tư 52/2015/TT-BCA quy định về công tác khen thưởng thành tích có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

52/2015/TT-BCA,Thông tư 52 2015,Bộ Công An,Công tác khen thưởng,Thành tích nội dung bí mật nhà nước ,Công an nhân dân BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

168

Thông tư 48/2015/TT-BCA Quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

48/2015/TT-BCA,Thông tư 48 2015,Bộ Công An,Lực lượng dân phòng ,Bộ Công An,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 10

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2015

169

Thông tư 47/2015/TT-BCA Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

47/2015/TT-BCA,Thông tư 47 2015,Bộ Công An,Bộ Công An,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2015

170

Thông tư 45/2015/TT-BCA Quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

45/2015/TT-BCA,Thông tư 45 2015,Bộ Công An,Lấy phiếu tín nhiệm,Bộ Công An,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2015

171

Thông tư 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

21/2018/TT-BGTVT,Thông tư 21 2018,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện giao thông đường sắt,Giao thông đường sắt,An toàn giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

172

Thông tư 44/2015/TT-BCA quy định về thi đua đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ Công An ban hành

44/2015/TT-BCA,Thông tư 44 2015,Bộ Công An,Đối tượng thi đua,Khen thưởng thi đua,Quy chế công tác thi đua,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2015/TT-BCA

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

173

Thông tư 43/2015/TT-BCA Quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

43/2015/TT-BCA,Thông tư 43 2015,Bộ Công An,Học sinh trường giáo dưỡng,Bộ Công An BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2015

174

Thông tư 40/2015/TT-BCA về quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số: 40/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Căn cứ Nghị

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

175

Thông tư 39/2015/TT-BCA về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số: 39/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ CHÁY, NỔ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2014;

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

176

Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

21/2018/TT-BVHTTDL,Thông tư 21 2018,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện chuyên môn,Tổ chức tập luyện thi đấu,Điều kiện tập luyện thi đấu ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

177

Thông tư 35/2015/TT-BCA quy định chi tiết mẫu hiện vật danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

35/2015/TT-BCA,Thông tư 35 2015,Bộ Công An,Công an nhân dân,Hình thức khen thưởng BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 35/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

178

Thông tư 33/2015/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

33/2015/TT-BCA,Thông tư 33 2015,Bộ Công An,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Văn bản thuộc bí mật nhà nước,Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

179

Thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

31/2015/TT-BCA,Thông tư 31 2015,Bộ Công An,Cấp thị thực,Cấp thị thực nhập xuất quá cảnh,Cấp thẻ tạm trú,Hướng dẫn cấp thị thực,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2015/TT-BCA

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

180

Thông tư 21/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2018 1. Chi cho đoàn công tác đi nhận bàn giao việc tổ chức APhO 2018: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí. 2. Chi tổ chức đón tiếp các đoàn, khách mời quốc

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104