Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2012/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 184336 văn bản

41

Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

117/2020/TT-BCA,Thông tư 117 2020,Bộ Công An,Thông tư 117/2020/TT-BCA bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân,Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA,Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

42

Thông tư 110/2020/TT-BCA quy định về quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động do Bộ Công An ban hành

110/2020/TT-BCA,Thông tư 110 2020,Bộ Công An,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

43

Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

92/2020/TT-BCA,Thông tư 92 2020,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ cơ sở y tế Công an nhân dân,Quy định thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế,Nội dung thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế,Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

44

Thông tư 85/2020/TT-BCA quy định về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

85/2020/TT-BCA,Thông tư 85 2020,Bộ Công An,Công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân,Quản lý công tác giải quyết tố cáo Công an nhân dân,Xử lý giải quyết tố cáo Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

45

Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

80/2020/TT-BCA,Thông tư 80 2020,Bộ Công An,Đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử,Hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an,Cung cấp thông tin Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

46

Thông tư 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh do Bộ Công an ban hành

định chưa cho nhập cảnh vì lý do an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điều 8. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. 2. Các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2020. 3. Thông tư này thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BCA ngày 25 tháng 4 năm

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

47

Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

74/2020/TT-BCA,Thông tư 74 2020,Bộ Công An,Kiểm soát xuất nhập cảnh công dân Việt Nam,Nguyên tắc kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu,Khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

48

Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

69/2020/TT-BCA,Thông tư 69 2020,Bộ Công An,Bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân,Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường,Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

49

Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

70/2020/TT-BCA,Thông tư 70 2020,Bộ Công An,Xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân,Sử dụng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường,Quản lý hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

50

Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

65/2020/TT-BCA,Thông tư 65 2020,Bộ Công An,Tuần tra của Cảnh sát giao thông đường bộ,Xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ,Quy trình tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ,4 Trường hợp Cảnh sát giao thông được dừng xe,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

51

Thông tư 68/2020/TT-BCA quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

68/2020/TT-BCA,Thông tư 68 2020,Bộ Công An,Quy trình tuần tra của Cảnh sát đường thủy,Quy trình kiểm soát của Cảnh sát đường thủy,Xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

52

Thông tư 64/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

--------------- Số: 64/2020/TT- BCA Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giao thông đường

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

53

Thông tư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

63/2020/TT-BCA,Thông tư 63 2020,Bộ Công An,Điều tra tai nạn giao thông ,Giải quyết tai nạn giao thông ,Điều tra tai nạn giao thông đường bộ,Điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ,Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

54

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

58/2020/TT-BCA,Thông tư 58 2020,Bộ Công An,Cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới,Đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới,Thu hồi biển số phương tiện giao thông cơ giới,Biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

55

Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”. 6. Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6. Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

56

Thông tư 52/2020/TT-BCA về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trạm bơm nước chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

52/2020/TT-BCA,Thông tư 52 2020,Bộ Công An,Quy chuẩn kỹ thuật Trạm bơm nước chữa cháy,Quy chuẩn Trạm bơm nước chữa cháy,Quy chuẩn quốc gia Trạm bơm nước chữa cháy BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

57

Thông tư 41/2020/TT-BCA quy định về kiểm định nước thải do Bộ Công an ban hành

61/2012/TT-BCA-C41 ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Ghi đầy đủ các thông tin trong biên bản. Nếu biên bản có nhiều tờ thì phải có dấu giáp lai.

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

58

Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

21/2007/TT-BCA(X13),Thông tư 21 2007,Bộ Công An,Công dân phục vụ có thời hạn,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 21/2007/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

59

Thông tư 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

38/2020/TT-BCA,Thông tư 38 2020,Bộ Công An,Bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

60

Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

28/2020/TT-BCA,Thông tư 28 2020,Bộ Công An,Thủ tục tiếp nhận tin báo về tội phạm,Xử lý kiến nghị khởi tố của Công an nhân dân,Giải quyết tố giác của Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182