Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2010/TT-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204140 văn bản

1

Thông tư 21/2010/TT-BTP ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp ban hành

21/2010/TT-BTP,Thông tư 21 2010,Bộ Tư pháp,Quy chế tập sự hành nghề luật sư ,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

2

Thông tư 21/2014/TT-BTP quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

21/2014/TT-BTP,Thông tư 21 2014,Bộ Tư pháp,Trang phục,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2014/TT-BTP Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014 THÔNG

Ban hành: 07/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

3

Thông tư 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

21/2013/TT-BTP,Thông tư 21 2013,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2013/TT-BTP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

4

Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

21/2011/TT-BTP,Thông tư 21 2011,Bộ Tư pháp,Văn phòng con nuôi nước ngoài tại VN,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2011

5

Quyết định 21/QĐ-BTP năm 2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

21/QD-BTP,Quyết định 21 2019,Bộ Tư pháp,Luật Luật sư,Thi hành Luật luật sư,Hướng dẫn Luật Luật sư ,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

6

Thông tư 21/2010/TT-BKHCN quy định về quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

21/2010/TT-BKHCN,Thông tư 21 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hoạt động công nhận tại Việt Nam BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2010/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

7

Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

21/2010/TT-BXD,Thông tư 21 2010,Bộ Xây dựng,Công bố hợp quy,Chứng nhận sản phẩm hàng hoá,Vật liệu xây dựng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/TT-BXD Hà

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

8

Thông tư 21/2010/TT-BKH hướng dẫn về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

21/2010/TT-BKH,Thông tư 21 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Thẩm định hồ sơ mời thầu,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2010/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

9

Thông tư 21/2010/TT-NHNN quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

21/2010/TT-NHNN,Thông tư 21 2010,Ngân hàng Nhà nước,Báo cáo thống kê,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

10

Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

23/2010/TT-BTP,Thông tư 23 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn ,Bán đấu giá tài sản,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

11

Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành

22/2010/TT-BTP,Thông tư 22 2010,Bộ Tư pháp,Giao dịch bảo đảm,Cung cấp thông tin trực tuyến ,Kê biên tài sản thi hành án,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

12

Thông tư 20/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

20/2010/TT-BTP,Thông tư 20 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2010/TT-BTP Hà Nội,

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

13

Thông tư 21/2010/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

21/2010/TT-BTTTT,Thông tư 21 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Ứng dụng công nghệ thông tin,Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 08/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

14

Thông tư 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

18/2010/TT-BTP,Thông tư 18 2010,Bộ Tư pháp,Báo cáo viên pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 05/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2010

15

Thông tư 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

17/2010/TT-BTP,Thông tư 17 2010,Bộ Tư pháp,Phân cấp quản lý,Quản lý công chức,Công chức lãnh đạo,Cơ quan thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2010/TT-BTP

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2010

16

Thông tư 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và chở người do Bộ Giao thông vận tải ban hành

21/2010/TT-BGTVT,Thông tư 21 2010,Bộ Giao thông vận tải,Hướng dẫn,Niên hạn sử dụng,Xe ô tô chở hàng,Xe ô tô chở người,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 21/2010/TT

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

17

Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

16.a/2010/TT-BTP,Thông tư 16.a 2010,Bộ Tư pháp,Sửa đổi,Biểu mẫu hộ tịch,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16.a/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

18

Thông tư 16/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

16/2010/TT-BTP,Thông tư 16 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Ghi vào sổ hộ tịch,Ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

19

Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Quy chế quản lý,Giải quyết việc làm,Giải quyết việc làm người sau cai nghiện,Giáo dục đào tạo giải quyết việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 05/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

20

Thông tư 15/2010/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

15/2010/TT-BTP,Thông tư 15 2010,Bộ Tư pháp,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Ngạch viên chức ,Lao động - Tiền lương,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 15/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server251