Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2007/TT-BCA(X13) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212713 văn bản

1

Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

21/2007/TT-BCA(X13),Thông tư 21 2007,Bộ Công An,Công dân phục vụ có thời hạn,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 21/2007/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

2

Thông tư 74/2011/TT-BCA sửa đổi Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2007/TT-BCA(X13) NGÀY 09/10/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2007/NĐ-CP NGÀY 17/01/2007 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng,

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

3

Thông tư 16/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

16/2007/TT-BCA(X13),Thông tư 16 2007,Bộ Công An,Sử dụng lao động hợp đồng,Lực lượng Công an nhân dân,Lao động - Tiền lương BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2007/TT-BCA(X13) Hà

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

4

Thông tư 04/TT-BCA(X13) hướng dẫn Quyết định 209/2005/QĐ-TTg trong Công an nhân dân về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Bộ Công an ban hành

04/TT-BCA(X13),Thông tư 04 2006,Bộ Công An,Chế độ chính sách,Công an nhân dân,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

5

Quyết định 01/2007/QĐ-BCA (X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

01/2007/QD-BCA(X13),Quyết định 01 2007,Bộ Công An,Cục Cảnh sát điều tra tội phạm,Tội phạm về tham nhũng,Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm,Xử lý tội phạm,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

6

Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật

ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 46. Thông tư số 56/2013/TT-BCA-A81 ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính. 47. Thông tư số 08/2014/TT-BCA-A81 ngày 21 tháng 02 năm 2014 của

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

7

Thông tư 09/2003/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trại giam do Bộ Công an ban hành

09/2003/TT-BCA(X13),Thông tư 09 2003,Bộ Công An,Phụ cấp quản lý trại giam,Chế độ phụ cấp,Quản lý trại giam,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2003/TT-BCA(X13

Ban hành: 02/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

8

Thông tư 21/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 16/2018/TT-BCA hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

13 Côn 14 Nỏ 15 Phi tiêu PHỤ LỤC II DANH MỤC CÔNG CỤ HỖ TRỢ (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

9

Quyết định 5687/2007/QĐ-X11(X13) về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng công an nhân dân ban hành

104/2006/QĐ-BCA(X13) ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ quyết định số 1081/2007/QĐ-BCA(X13) ngày 17/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

10

Thông tư 13/2018/TT-BCA quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

13/2018/TT-BCA,Thông tư 13 2018,Bộ Công An,Chi phí giám định tư pháp,Giám định tư pháp,Tổ chức giám định tư pháp,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

11

Quyết định 108/2008/QĐ-BCA(X13) về thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố - Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

quyền hạn được quy định tại Quyết định số 602/2004/QĐ-BCA(X13) ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Công an. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 304/2007/QĐ-BCA(X13) ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

12

Thông tư 13/2016/TT-BCA Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

13/2016/TT-BCA,Thông tư 13 2016,Bộ Công An,Bảo vệ phiên tòa,Công an nhân dân,Quy trình bảo vệ phiên tòa,Nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2016/TT-BCA

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

13

Thông tư 21/2015/TT-BCA về Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

21/2015/TT-BCA,Thông tư 21 2015,Bộ Công An,Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc ,Nội quy cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 14 tháng 5

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

14

Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2013-2018 do Bộ Công an ban hành

05/CT-BCA-X11,Chỉ thị 05 2013,Bộ Công An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-BCA-X11 Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

15

Chỉ thị 08/CT-BCA-X11 năm 2012 tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

08/CT-BCA-X11,Chỉ thị 08 2012,Bộ Công An,Công tác điều lệnh ,Huấn luyện quân sự võ thuật ,Công an nhân dân BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/CT-BCA-X11 Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

16

Thông tư 21/2011/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh do Bộ Công an ban hành

21/2011/TT-BCA,Thông tư 21 2011,Bộ Công An,Quyết định chưa cho nhập cảnh,Quyết định chưa được xuất cảnh,Quyết định tạm hoãn xuất cảnh ,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2011/TT-BCA

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

17

Thông tư 13/2012/TT-BCA về tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an về phương tiện thủy Công an nhân dân; Kho tổng hợp; Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

13/2012/TT-BCA,Thông tư 13 2012,Bộ Công An,Phương tiện thủy,Tiêu chuẩn quốc gia,Công an nhân dân,Kho tổng hợp,Kho vũ khí,Công cụ hỗ trợ BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/TT-BCA

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

18

Quyết định 459/QĐ-BCA-X11 năm 2010 bổ nhiệm Thượng tá Đặng Hoàng Đa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

459/QD-BCA-X11,Quyết định 459 2010,Bộ Công An,Bổ nhiệm,Thượng tá Đặng Hoàng Đa,Phó Giám đốc,Công an tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 459/QĐ-BCA-X

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

19

Thông tư 06/TT-BNV(X13) năm 1995 hướng dẫn chính sách đối với người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ ban hành

06/TT-BNV(X13),Thông tư 06 1995,Bộ Nội vụ,Người có công cách mạng,Chính sách,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/TT-BNV(X13) Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1995

Ban hành: 28/09/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

20

Thông tư 13/2008/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2008/NĐ-CP về Giấy chứng minh Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

số 06/2001/TT-BCA(X13) ngày 02-8-2001. II. GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN, GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, GIẤY CHỨNG NHẬN TẠM THỜI 1. Giấy chứng nhận Công dân phục vụ có thời hạn a) Đối tượng cấp Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. b) Mục đích cấp Để quản lý hạ sĩ

Ban hành: 29/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13